9789752952416
410330
Ekonomi Sözlüğü
Ekonomi Sözlüğü
Beta Yayınevi
9.26

Sovyetler Birliği'nin dağılması ile birlikte, Orta Asya'da yeni devletler ortaya çıkmış ve bu devletlerin ortaya çıkması ile birlikte ülkemizin önünde yeni ufuklar açılmıştır. Coğrafi olarak hemen yanıbaşımızda bulunan Rusya ve bu bölgedeki yeni ülkeler Türkiye için çok önemli fırsatlar taşımaktadır.

Yeni kurulan bu ülkeler siyasi alanda olduğu kadar ekonomik alanda da yeni baştan yapılanmaktadırlar. Ekonomik alandaki yeniden yapılanma sürecinin başında ise daha önceki merkeziyetçi yapıdan vazgeçerek serbest piyasa ekonomisini benimsemiş olmaları gelmektedir.

Serbest piyasa ekonomisini uygulama çabası içerisinde olan bu ülkelere başta batılı ülkeler olmak üzere Türkiye'de büyük ilgi göstermekte olup, ticari-ekonomik, siyasi, kültürel, eğitim ve askeri alanlarda olmak üzere birçok ikili anlaşmalar yaparak bunları hayata geçirmeye başlamıştır.

Ancak, gerek özel gerekse kamu sektörü yetkilileri bu ülkelere görüşmelerde bulunmak ve ticari-ekonomik alanlarda işbirliği yapmak amacıyla gittiklerinde ekonomik terimlerin doğru şekilde, doğru yerde kullanılmaması sorunuyla karşılaşmaktadırlar. Yaşanan terim karmaşası daha sonra beklenen ticari-ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve yaygınlaşmasını geciktirmektedir.

Bu amaçla karşılaştırmalı ekonomi terimleri sözlüğünü hazırlamaya karar verdik. Elinizdeki sözlüğün benzerlerinden farklı bazı özellikleri vardır. İçeriği, sadece yaygın ekonomi terimleri kapsamakla beraber, İngilizce, Rusça ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.

-Yrd. Doç. Dr. Nihat Batmaz-Prof. Dr. Mahir Nakip-

Kapat