Endüstri İçi Dış Ticaret M.Ozan Saray

Endüstri İçi Dış Ticaret
Türkiye'nin Dış Ticaret Partnerleri Üzerine Bir Uygulama
M.Ozan Saray

32,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Endüstri İçi Dış Ticaret
Endüstri İçi Dış Ticaret Türkiye'nin Dış Ticaret Partnerleri Üzerine Bir Uygulama
Gazi Kitabevi
32.00

Çalışma kapsamında öncelikle endüstri - içi ticaret kavramının doğuşuna ve gelişimine yer verilmiş, ayrıca uluslararası iktisat teorisindeki yer incelenmiştir. Bu çalışmanın uygulama kısmında ise, Türkiye'nin endüstri içi ticaretinin dış ticaret bağlamındaki belirleyicileri analiz edilmiştir. Çalışmanın analiz kısmında endüstri içi ticaret endekslerini hesaplamaya geçmeden önce, endüstri içi ticaret olgusunun Türkiye için gerçek olup olmadığı araştırılmıştır. Analiz sonuçları, endüstri içi ticareti Türkiye için gerçek bir durum olduğunu ortaya koymuştur.

Daha sonra Türkiye'nin dış ticaretinde önde gelen yirmi ülkeyle olan endüstri içi ticareti, üç farklı indeks (Aquino, uyarlanmış Grubel- Llyod ve standard grubel - Lloyd endeksleri) kapsamında analiz edilmiştir. (Önsözden)

İçindekiler

1. Türkiye'nin Endüstri İçi Ticaretinin Belirleyicileri: Temel Diş Ticaret Partnerleri İle Panel Veri Analizi

2. Endüstri İçi Ticaret Kavrami Ve Gelişimi

3. Endüstri İçi Ticaret Ölçme Yöntemleri (Endeksleri)

4. Endüstri İçi Ticaretin Belirleyicileri

5. Türkiye'nin Diş Ticareti ve Endüstri İçi Ticareti

6. Araştırmanın Ekonometrik Yöntemi ve Bulguların Değerlendirilmesi

7. Genel Değerlendirme ve Sonuç

Kapat