9789751733313
546513
Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye
Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye
70.00

M.Fatih Demirhan’ın hazırlamış olduğu "Gravürlerden Fotoğraflara Türkiye" adlı yapıt geçmişte gravürlerle ölümsüzleştirilen kültürel mirasımızın bugünkü fotoğraflarını içermektedir. Bizlere dünü ve bugünü kıyaslama olanağı vermekte olan eser, altı bölümden oluşmaktadır. Birinci Bölümde; askeri yapılarda kaleler, kuleler ve surlar yer almaktadır. İkinci bölümde; kapılar ve köprülere yer verilmiştir. Üçüncü Bölüm; hamamlar, çarşılar, kervansaraylar, çeşmeler gibi sivil yapılara ayrılmıştır. Üçüncü Bölüm; hamamlar, çarşılar, kervansaraylar, çeşmeler gibi sivil yapılara ayrılmıştır. Dördüncü Bölümde; pagan tapınakları, kiliseler ve camiler gibi dini yapılar bulunmaktadır. Beşinci Bölümde, yer alan kaya mezarları, lahitler, türbeler gibi yapılar, bu topraklarda her devirde ölülere gösterilen saygıyı belgeler niteliktedir. Altıncı ve son bölümde ise; kendi başlarına bir grup oluşturamayacak kadar sayıca az yapı türlerine yer verilmiştir.Yapıların kısa tarihleri ve coğrafi konum koordinatlarını da içeren bu kitap, yüzyıllar içinde oluşan değişikliklerin belgelenmesi açısından önem taşımaktadır.

Kapat