Alevi-Sünni İnancında Mevlana-Yunus ve Hacı Bektaş Gerçeği Lütfi Kalel

Alevi-Sünni İnancında Mevlana-Yunus ve Hacı Bektaş Gerçeği
Lütfi Kaleli

3,50 TL
Tükendi
-35007
547948
Alevi-Sünni İnancında Mevlana-Yunus ve Hacı Bektaş Gerçeği
Alevi-Sünni İnancında Mevlana-Yunus ve Hacı Bektaş Gerçeği
3.50
Yönetimsel zorbalıklara karşı uç veren halk hareketleri yanısıra Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Ahi Evren, Baba İlyas ve Baba İshak gibi düşünce ve eylem adamları, 13. yüzyıl Anadolu'sunun toplumsal ve ekinsel (kültürel) yaşamına imzasını atanların başında gelmişlerdir. Bunlardan ilk üçü, yani Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre, üzerlerinde en çok durulan kişiler olmuşlardır. Bunların, zamanla artan ünleri, yurt sınırlarını aşarak uluslararası düzeyde anılmalarını sağlamıştır. Buna karşın yine de doğumlarından ölümlerine, düşüncelerinden dillerine, göçerliklerinden yerleşik yaşamlarına dek her alanda tartışılmaktan kurtulamamışlardır.
İşte bu çalışmamızda, bulabildiğimiz araştırma ve incelemeleri yanyana getirerek yanlışları ve doğruları birlikte değerelendirmek ve tartışmak istedik. Kuşkusuz bu tartışmalar devam edecektir.
(Önsöz)
Kapat