Özeleştiri Ögeleri
Özeleştiri Ögeleri
Belge Yayınları
10.00
Bu küçük kitapçık daha önce yayınlanmamış iki denemeyi içermektedir. Bunlardan birincisi Haziran 1972 tarihini taşımakta olup, bu metnin John Lewis'e Cevap'ta genişçe saçılmış olan ve hatırlanacağı üzere, sadece felsefenin tanımının düzeltilmesiyle sınırlı kalan özeleştiri ögeleriyle birlikte yer alması gerekiyordu. Ama bir yandan sade bir dergi makalesinin sınırlarını aşmamak, öte yandan da Fransızca olarak yayınlanan o metnin birlik ve bütünlüğünü bozmamak için bunları yazmaktan vazgeçmem gerekti...

Marx İçin ve Kapital'i Okuma adlı yapıtlarımın yayınlanmalarından iki sene sonra, Kapital'i Okuma'ın İtalyanca baskısının önsözünde, "teorisist bir eğilim"den etkilendiklerini belirttiğim sözkonusu bu iki yapıtın eleştirisel bir incelemesini ilk kez bu denemede bulacağız.

Bu Özeleştiri Öğeleri'ne ek olarak da, genç Marx'ın evrimini konu alan ve benim hangi istikamete yöneldiğimi gösteren daha önceki bir tarihte (Temmuz 1970) yazılmış bir denemeyi de ilave etmeyi uygun gördüm.

- Louis Althusser
(Kitabın İçinden)

"Tarih bilimin ortaya çıkma koşulları içindeki dolayım, bir derin-bilgi dolayımı değildir. Tam tersine bu dolayım bizi güncelliğe çağırır. Çünkü geçmişte Marx'tan beklenen bugün her zamankinden daha çok bizden istenmektedir. Marksist teoriyi 'geliştirmek' , yani kapitalist-emperyalist sömürü ve egemenliğin yeni biçimlerini çözümlemek için, işçi hareketi ile teori arasında uygun bir birlik kurmak için, her zamankinden daha çok proleter teorik konumlar üzerinde yer almamız gerekiyor. Bu ise, egemen sınıfın tüm ideolojilerinin köklü bir eleştirisini yaparak, proleter siyasal duruştan hareketle bu teorik konumları işleyip geliştirmek anlamına geliyor."
(Arka Kapak)
Kapat