Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Levent Yiğittepe

Uluslararası İlişkilerde Güvenlik
Kavramsal Analiz ve Teorik Yaklaşımlar
Levent Yiğittepe

22,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786254063558
848937
Uluslararası İlişkilerde Güvenlik
Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Kavramsal Analiz ve Teorik Yaklaşımlar
Nobel Akademik Yayıncılık
22.00

Tarih boyunca güvenlik, hem insanlar hem de ulus-devletler nezdinde çok önemli bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Başlangıçta güvenlik, salt askerî güç kapsamında değerlendirilmiş ve daha çok bu yönde analizler ön plana çıkarılmıştır. Güvenliğin bir bilim alanı olarak ilgi görmesi ve kapsamının genişlemesi ise Uluslararası İlişkiler disiplinin gelişimiyle olmuştur. Bu çerçevede disiplinle birlikte anılan her teori, içinde farklı güvenlik yaklaşımlarını barındırmaktadır. Son dönemde güvenlik konusuna akademik ilginin de giderek arttığı görülmektedir. Bu eserde, son yıllarda uluslararası politikada yaşanan gelişmeler karşısında ulus-devletler için güvenliğin vazgeçilmez niteliğinden hareketle güvenlik yaklaşımları ve teorileri tüm boyutlarıyla ele alınmaktadır. Ayrıca uluslararası barış ve güvenliğe dair temel meselelere de yer verilmektedir. Uluslararası güvensizliğin kaynakları elbette burada yer verilen meselelerle sınırlı değildir. Bu minvalde eserin, güvenlik konusuna ilgi duyan araştırmacılara katkı sunacağı beklenmektedir.

Kapat