NATO %25 indirimli Levent Yiğittepe

NATO
Güvenlik Politikaları ve Terörle Mücadele Stratejileri
Levent Yiğittepe

27,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
9786053239796
663008
NATO
NATO Güvenlik Politikaları ve Terörle Mücadele Stratejileri
Cinius Yayınları
27.00

Bugün dünyada güvenlik her toplum için vazgeçilmez bir unsur olarak önemini sürdürmektedir. Devletlerin tek başına giriştikleri çabalar küresel güvenliğin sağlanmasında yetersiz kalmaktadır. Bu nedenle devletler, bölgesel ittifaklar kurarak önce kendi bölgelerinin ve sonrada küresel güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmak istemişlerdir. Bu kapsamda NATO gibi güvenlik örgütünün bölgesel ve küresel güvenliğe, dünya ve bölge barış ve istikrarına katkı sağlayabilmesi yeni geliştireceği güvenlik politikaları ve stratejileriyle mümkün olabilir. NATO özellikle Soğuk Savaş sonrası yaptığı zirvelerde kabul ettiği stratejik konseptlerle yeni bir döneme girmiştir. Bu çalışmada NATO'nun güvenlik politikaları ve terörle mücadele stratejilerinin, sadece bölgesinin güvenliğini değil küresel güvenliği de ilgilendirdiği analiz edilerek küresel barış ve istikrar konuları ele alınmaktadır. Son olarak da NATO'da Türkiye ve Avrupa tartışmalarıyla gelinen nokta sunulmaktadır. Bu çalışmanın NATO'nun kuruluşundan günümüze kadar gelinen süreç ile ilgili temel bilgileri bir arada toplamasından dolayı kaynak olarak faydalı olacağı düşünülmektedir.

Today, security in the world continues to be an indispensable element for every society. The efforts of states alone are insufficient to ensure global security. For this reason, states are seeking to contribute to the securing of their own territories and subsequently global security by establishing regional alliances. In this context, security organization such as NATO can contribute to regional and global security, world and regional peace and stability through new security policies and strategies. NATO has embarked on a new turn, especially with the strategic concepts it adopted at the summits of post-Cold War era. Global peace and stability issues are addressed in this study by analyzing that NATO's security policies and strategies for combating terrorism are not only concerned with the security of the region but also with global security. Finally, the point reached by the discussions of Turkey and Europe in NATO is presented. It is thought that this study will be useful as a reference because of the uniuqe collection about the basics of NATO's establishment until today.

Kapat