Wateya Jiyane
Wateya Jiyane
Hivda Yayınevi
10.00

Rojeke ji qencan yeki pirsine: Gelo di mavbera kesen tene behsa hezkirine dikin u kesen birasti hezdikin de çi ferq heye? Qene gotiye: Meza bikin, eze bibejim Sivrek amede kiriye. Cara peşin kesen qala heskirine dikin, le ji deve xwe dana xine dile xwe vexwandiye. Hemu li ciye xwe runiştine. Peşiye şorben kel u ji pey re ji kevçiye derweşan hatine. Qenc, şert li wan biriye: Hune di bistiye van kevçiyan de bigrin, wisa bixwen. Naxwe li ber deve kevçi de girtin tuneye...

Kapat