Hacı Murat
Hacı Murat
Bordo Siyah Yayınları
15.00

Şeyh Şamil'in naibi olarak herkes tarafındantanınan, gerçek bir tarihsel şahsiyet olan HacıMurat'ın son günlerini anlatan bu eseri tarihselbir roman saymak mümkündür. Tolstoy'unölümünden sonra yayımlanan Hacı Murat'da,anlatılan olayların çok büyük bir kısmında,Rus resmi kaynaklarına neredeyse harfiyenbağlı bir anlatım söz konusudur. Ama işin esasbüyüleyici yanı şudur ki, burada okuduğumuzHacı Murat, tarihi bir belgede anlatılan,komutan veya asiden ziyade, insanın aklınaHomeros'un kişilerini getiren efsanevi bir
kahraman gibidir.

Kapat