9789944397230
477242
Farklı Yönleriyle Küreselleşme
Farklı Yönleriyle Küreselleşme
Doğu Kütüphanesi
16.00

Küresel sıfatı, uzun bir süredir kullanılmakta olmasına rağmen, küreselleşmeye günümüzde gösterilen ilgiyleberaber kullanımda yaygınlık söz konusu olmaya başlamıştır. Küreselleşme kavramı bazıları için kapitalizmin gücünü temsill ederken, bazıları için batılılaşmayı, bazıları da yoğunluk ve melezleşmeyle birlikte heterojenite yarattığını düşünmektedir. Diğer taraftan, Devlet dışı, sosyal organizasyonların küreselleşmeyi, çevre hareketi, demokratikleşme ve insanileştirme gibi pozitif sosyal gayeleri sağlayacak kaldıraç olarak, iş adamları ise artan kar ve güç stratejisi olarak görmektedirler. Bir başka açıdan ise küresellişme, modernitenin sosyal, kültürel, fikri ve ekonomik boyutta kendisini d ünya çapında yeniden kurmasıdır. Değişik ve farklı bakış açılarıyla küresellişmenin ele alındığı bu çalışmada on bilim adamı bu farklılıkları tahlil etmektedirler.

Kapat