Türkçe Eğitimi İle İlgili Güncel Araştırmalar - 1 Kolektif

Türkçe Eğitimi İle İlgili Güncel Araştırmalar - 1
Kolektif

235,00 TL
Tükendi
9786258244137
941307
Türkçe Eğitimi İle İlgili Güncel Araştırmalar - 1
Türkçe Eğitimi İle İlgili Güncel Araştırmalar - 1
235.00
Türkçe ögretimi bilgiden ziyade beceriye odaklanan bir disiplindir. Amaç, içerik, eğitim ve ölçme-değerlendirme açısından
çok yönlüdür. Dilin doğası gereği sosyal, kültürel ve bilimsel gelişmelere açık bir niteliğe sahiptir. Bu özellikler, Türkçe
öğretimi alanındaki bilimsel araştırmalara ivme kazandırmakta ve her geçen gün yeni çalışmalar yapılmasını gerekli
kılmaktadır. Dilin sürekli gelişen dinamik yapısı bilimsel araştırmaları beraberinde getirmektedir. Bu bağlamda, geçmişten
bugüne Türkçenin eğitimi ve öğretimine dair binlerce kuramsal ve uygulamalı çalışma yapılmıştır. Elinizdeki kitap bu
anlayışla hazırlanmış, Türkçe öğretimine dair güncel araştırmaları alanın bilim insanları, öğretmen ve okurlarına sunmayı
amaçlamıştır. Türkçenin ana dili ve yabancı dil olarak öğretiminin sürekli gelişen ve hızla değişen kapsamından yola
çıkılarak eserin belirli aralıkla yenilenecek bir seri mahiyetinde olması planlanmıştır. Bu bağlamda kitabın adı Türkçe Eğitimi
ile İlgili Güncel Araştırmalar-I şeklinde belirlenmiş ve başlangıç oluşturma çabası içinde olunmuştur. Eser, Türkçenin eğitimi
ve öğretiminin farklı konu alanlarına dair güncel bakış açısıyla oluşturulmuş araştırma sonuçlarını içermektedir. Bahsedilen
nitelikleri ile kitabın bilim insanlarına ve öğreticilerine fayda sağlayacağı düşünülmektedir.


(Tanıtım Bülteninden)


Kapat