Türk Dili Araştırmaları Yıllığı: Belleten Sayı 69 Haziran 2020 Kolekti

Türk Dili Araştırmaları Yıllığı: Belleten Sayı 69 Haziran 2020
Kolektif

10,00 TL
Temin süresi 30 gündür.
3990000090079
834812
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı: Belleten Sayı 69 Haziran 2020
Türk Dili Araştırmaları Yıllığı: Belleten Sayı 69 Haziran 2020
Türk Dil Kurumu Yayınları
10.00

Ahsen Ayan – Hacı Ömer Karpuz – Eski bir tıp el yazması “Tabibnâme”de bitki adları Plant names in an old medical manuscript “Tabibnâme”
DOI Numarası: 10.32925/tday.2020.37

Duygu Yavuz Öz – Eski Türk manzum metinlerinde işletime sokulan alıntı sözcükler Loanwords put into operations in Old Turkish texts
DOI Numarası: 10.32925/tday.2020.38

Yaşar Şimşek – Arapça-Türkçe deyim kopyaları üzerine On Arabic-Turkish idiom copies
DOI Numarası: 10.32925/tday.2020.39

Kader Tüngüç Çelik – Envârü'l Hikem ve ki'li birleşik cümleler üzerine On the compound sentences with ki in Envârü'l Hikem
DOI Numarası: 10.32925/tday.2020.40

Selma Gülsevin – Zarf-fiil eklerinin cümle sıralama işlevi ve bunun söz dizimindeki yeri üzerine On the sentence coordination/subordination function of adverbial suffixes and its place in syntax
DOI Numarası: 10.32925/tday.2020.41

Engin Yılmaz – Tek dilli özel alan sözlüklerinde yapı ve içerik The structure and context in monolingual specialised dictionaries for learners
DOI Numarası: 10.32925/tday.2020.42

Kapat