3990000024638
682499
Teorik Bakış Sayı: 5
Teorik Bakış Sayı: 5 Komplo Teorileri
14.85

Modernliğin sabitlik ve kimlik üzerine kurulu düşüncesi ile devlet kavramının beraberliği ilginçtir. Devletin sabitliğini, kamusallığını, egemenliğini sarsmaya yönelik her türlü girişim, devlete karşı bir komplo şeklinde özetlenir. Bugün komplo teorilerinden bu kadar söz edilmekteyse, bu, devlet kavramının zayıflaması, sermayenin ulus-aşırı işleyiş ve dolaşım şartlarının değişmesi, postmodern bir dönem olarak adlandırılan zamanın modern kurumlarla girdiği çelişkili ve karşıt kuvvetlerle ilişkilidir.

1990'ların ikinci yarısında tartışılan “emperyal Türkiye” söylemi de bugün tıkanmış gibi durmakta. Artık komplo kuramlarından başka bir çıkışı kalmayan iktidar, ancak “faiz lobisi”, “Amerikan lobisi”, “dış mihraklar” gibi, Türkiye'yi uzun zaman meşgul etmiş kavramları anakronik bir şekilde hortlatarak gücünü sürdürmeyi deniyor. Oysa bugün, Türkiye iç ve dış politikasında, yeni ittifaklar üzerine düşünmek gerekmekte.

Ali Akay

İçindekiler

Ali Akay | Komplo ve Hikmet-i Hükümet

Barış Başaran | Komplo Teorilerinin Teorileri

Barış Başaran | Eleştirel Bir Kategori Olarak Komplo Teorisinin İcadı

Karl R. Popper | Toplum Bilimlerinde Öngörü Ve Kehanet

Ayten Deniz Tepeli & İpek Demirok | kaygıdan Komploya

Murat Altun & Sinan Erensu | mağdur Muktedirden Paralel Cadıya

Engin Sustam | Karşıt İktidar Aracı Olarak Komplonun Toplumsal İnşası

Efe Baştürk | Mağduriyet İle İktidar Arzusu Arasında Türk Sağı

Yılmaz Yıldırım | Göz, Kelam, Vehim

Gılles Deleuze & Felıx Guattarı | Kaygan Ve Pürtüklü

Kapat