9786055932565
823669
Tefsir Seti (4 Kitap) (Ciltli)
Tefsir Seti (4 Kitap) (Ciltli)
Otto Yayınları
131.00

1. Kur'an Ahkamının Değişmesi (Hüseyin Çelik)
Bu kitap, Kur'an-ı Kerim'in her devre hitap eden evrenselliği göz önünde bulundurularak değişen dünya düzeninde nasıl bir yere sahip olması gerektiğini ayetler ve hadisler ışığında açıklamaktadır.

2. Kur'an'ın Metin Yapısı (Mehmet Emin Maşalı)
Bu kitap, Resm-i Mushafların imlâ yapılarının tespiti ile bu konuyla ilgili olarak geçmişte ve günümüzde serdedilen açıklamaların tahlilini konu edinmektedir.

3. Tefsir ve Hadiste İsrailiyyat (Muhammed Hüseyin ez-Zehebî, Çev. Enbiya Yıldırım )
Bu kitap, tefsir ve hadis özelinde İsraili rivayetlerin tespiti ve anlaşılması için bir yöntem sunmaktadır.

4. Tefsire Akademik Yaklaşımlar (1-2) (Mehmet Akif Koç)
İki ciltten oluşan bu kitap, tefsirin mantığına, tanımına, başlangıç dönemine ve sonrasına kısa bir bakışı, fırkalaşmaların tefsire yansımasını, modern dönem tefsir eğilimlerini ve batılı Kur'an çalışmalarını ele almaktadır.

Kapat