Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Kavramlar Kolektif

Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Kavramlar
Kolektif

45,00 TL
Temin süresi 7 gündür.
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Kavramlar
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanında Yeni Kavramlar
Efe Akademi Yayınları
45.00

Kitabın birinci bölümünde; Emre SeyrekK tarafından ele alınan „„Presenteeism kavramı‟‟ başlıklı araştırması yer almaktadır. Kitabın ikinci bölümünde; Ertuğrul çınar‘ın Örgütsel sağlık‘‘ başlıklı araştırması yer almaktadır. Kitabın üçüncü bölümünde; Fetullah battal ve Canan Nur karabey‘in „„Kurumsal Sosyal Sorumluluk‟‟ başlıklı araştırması yer almaktadır. Kitabın dördüncü bölümünde; Harun selçuk‘un „„Halkla İlişkiler ve Reklamcılık İlişkisi‟‟ başlıklı araştırması yer almaktadır. Kitabın beşinci bölümünde; İkram Alpsoy‟un „„Kamuyu Bilgilendirmede Etik İlkelerin Önemi‟‟ başlıklı araştırması yer almıştır. Kitabın altıncı bölümünde; Oğuz Kaan karabulut‘un „„Ulusal ve Ulusal Üstü Hukukta Özel Hayata Saygı Kavramı‟‟ başlıklı araştırması yer almaktadır. Kitabın yedinci bölümünde; Ramazan sayar‘ın Ticaret Yoğunluğu ve İş Çevrimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi‘‘ başlıklı araştırması yer almaktadır. Kitabın sekizinci bölümünde; Tuğçe hisoğlu koç‘un Dijital Uçurum‘‘ adlı araştırması yer alırken kitabın dokuzuncu bölümünde; Ümit koç‘un Yeni Uzlaşı Makroekonomisi‘‘ konusu yer almaktadır. Kitabın son bölümü olan onuncu bölümünde; Vural akar‘ın Psikolojik Sermaye‘‘ başlıklı araştırması yer almıştır.

Kapat