Reform Serisi İdari Yargılama Hukuku Kolektif

Reform Serisi İdari Yargılama Hukuku
Kolektif

59,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
Reform Serisi İdari Yargılama Hukuku
Reform Serisi İdari Yargılama Hukuku
Gazi Kitabevi - Sınav Kitapları
59.00

1. İdari Yargılama Hukuku
1.1. İdarenin Yargı Dışı Yollarla Denetlenmesi
1.2. İdarenin Yargısal Yolla Denetlenmesi
1.3. Türkiye'de İdari Yargı Sistemi
1.4. İdari Yargının Görevi Alanı
1.5. İdari Yargılamanın Temel Özellikleri
2. İdari Yargıda Mahkemeler
Danıştay
2.1. Danıştay Teşkilatı ve Danıştay'ın Karar Organları
2.2. Danıştay'ın Görevleri
2.3. Danıştay Organlarının Oluşumu ve Görevleri
2.4. Danıştay Üyeleri
3. İdari Yargıda Mahkemeler
Bölge İdare Mahkemesi
3.1. Bölge İdare Mahkemesi Daireleri
3.2. Bölge İdare Mahkemesi Başkanının Görevleri
3.3. İdare Mahkemeleri
3.4. Vergi Mahkemeleri
3.5. İdare ve Vergi Mahkemelerinin Çalışma Düzeni
3.6. Askeri İdari Yargı : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
3.7. Uyuşmazlık Mahkemesi
3.8. Görev Uyuşmazlıkları
4. İdari Yargıda Dava Türleri
4.1. İptal Davasının Genel Özellikleri
4.2. Davanın Konusu
4.3. Davacı
4.4. Davalı
4.5. Süreler
4.6. Görev ve Yetki
Tam Yargı Davası
4.7. Tam Yargı Davası
4.8. Tam Yargı Davasının Özellikleri
4.9. Davanın Konusu
4.10. Davacı
4.11. Davalı
4.12. Süre
5. Davaların Açılması Ve İlk İncelemeler
5.1. Dilekçelerde Bulunması Gerekenler
5.2. İdari Yargıda Yürütmenin Durdulması
6. Kararlara Başvuru Yolları Kanun Yolları
6.1. Kararlarda Bulunacak Hususlar
6.2. Kararların Sonuçları
6.3. Kararlara Karşı Olağan Kanun Yolları
6.4. Kararlara Karşı Olağanüstü Başvuru Yolları
6.5. İdari Yargılama Usulüne İlişkin Ek Bazı Konular
Islah
Kaynakça

İdari Hakimlik İdari Yargı Soruları
İdari Yargı Adli Hakimlik Soruları
İdari Yargı Soruları

Kapat