Reform Serisi Ceza Hukuku - 1 Kolektif

Reform Serisi Ceza Hukuku - 1
Genel Hükümler
Kolektif

57,50 TL
Temin süresi 15 gündür.
Reform Serisi Ceza Hukuku - 1
Reform Serisi Ceza Hukuku - 1 Genel Hükümler
Gazi Kitabevi - Sınav Kitapları
57.50

İçindekiler

Birinci Bölüm

Birinci Kısım

1. Ceza Hukukunun Tanımı
2. Ceza Hukukunun Kaynakları Ve Yorum
3. Türk Ceza Kanunu İle Diğer Ceza Kanunları Arasındaki İlişki
4. Ceza Hukukuna Hakim Temel İlkeler
5. Ceza Kanunlarını Bilmeme Veya Bunların Yanlış Yorumu

İkinci Kısım – Ceza Hukukunun Uygulama Alanı

A. Ceza Hukukunun Yer Bakımından Uygulanması
B. Suçluların Geri Verilmesi
C. Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması
D. Ceza Hukukunun Kişi Bakımından Uygulanması

İkinci Bölüm – Suç Teorisi

1. Suç Oluşturan/Oluşturmayan Eylemler
2. Suçun Unsurları
3. Hukuka Uygunluk Nedenleri

Üçüncü Bölüm

Kusurluluğu Etkileyen Haller

Dördüncü Bölüm – Suçun Özel Görünüş Şekilleri

A. Teşebbüs
B. Suça İştirak
C. Suçların İçtimaı
D. Hedefte Sapma

Beşinci Bölüm – Suçluların Yaptırımı

Birinci Kısım

1. Ceza Ve Güvenlik Tedbiri

İkinci Kısım

Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımlardan Birine Çevrilmesi

Üçüncü Kısım

1. Hapis Cezasının Ertelenmesi
2. Koşullu Salıverilme
3. Adli Para Cezası
4. Güvenlik Tedbirleri
5. Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü Güvenlik Tedbirleri

Altıncı Bölüm

Cezanın Belirlenmesi Ve Bireyselleştirilmesi
Yedinci Bölüm -Davanın Ve Cezanın Düşmesi

Kapat