Reform Serisi Borçlar Hukuku Kolektif

Reform Serisi Borçlar Hukuku
Genel Hükümler
Kolektif

75,00 TL
Temin süresi 15 iş günüdür.
9786257911191
826954
Reform Serisi Borçlar Hukuku
Reform Serisi Borçlar Hukuku Genel Hükümler
Gazi Kitabevi - Sınav Kitapları
75.00

Birinci Kısım
Birinci bölüm
Borç ve Borç İlişkisi Kavramı
İkinci bölüm
Nisbilik İlkesi
Üçüncü bölüm
Borç ve Sorumluluk
Dördüncü bölüm
Eksik Borçlar

İkinci Kısım
Birinci
Borç İlişkisinin Kaynakları
İkinci
Borçlar Hukuku Mevzuatı

Üçüncü kısım
Birinci bölüm
Sözleşmenin Kurulması ve Şekli

Dördüncü kısım
Sözleşme Özgürlüğü

Beşinci kısım
Sözleşmenin Geçerliliği İçin Aranan Şartlar
Birinci bölüm
Sözleşmelerde Şekil

Alrıncı kısım
Birinci bölüm
İrade ile Beyan Arasında İstenerek Yaratılan Uyumsuzluklar
İkinci bölüm
İrade İle Beyan Arasında Bilmeden veya
İstenmeden Ortaya Çıkan Uyumsuzluklar

Yedinci kısım
Aşırı Yararlanma (Gabin)

Sekizinci kısım
Sözleşmenin Yorumlanması

Dokuzuncu kısım
Temsil

Onuncu kısım
Genel İşlem Koşulları

Onbirinci kısım
Birinci bölüm
Borçların İfası
İkinci bölüm
İfa Yeri
Üçüncü bölüm
İfanın Zamanı
Dördüncü bölüm
Para Borçlarında İfa
Beşinci bölüm
İfanın İspatı

Onikinci kısım
Birinci bölüm
Borçların İfa Edilmemesinin Sonuçları
İkinci bölüm
Kusurlu İmkânsızlık
Üçüncü bölüm
Borcun Gereği Gibi İfa Edilmemesi (Kötü İfa)

Onüçüncü bölüm
Borca Aykırılıktan Dolayı Sorumsuzluk Anlaşmalar

Ondördüncü kısım
Birinci bölüm
Borçlunun Temerrüdü
İkinci bölüm
Borçlunun Temerrüdünün Sonuçları

Onbeşinci kısım
Borç İlişkilerinde Özel Durumlar
Birinci bölüm
Müteselsil Borçluluk
İkinci bölüm
Müteselsil Alacaklılık
Üçücü bölüm
Koşullar (Şarta Bağlı Borçlar)
Dördüncü bölüm
Bağlanma Parası-Cayma Parası ve Ceza Koşulu
Beşinci bölüm
Alacağın Devri
Altıncı bölüm
Borcun Üstlenilmesi
Yedinci bölüm
Birinci kısım
Bir Mal Varlığı ya da İşletmenin Bütün Olarak Devralınması
Yoluyla Borcun Üstlenilmesi
İkinci kısım
Borca Katılma
Sekizinci bölüm
Sebebi Gösterilmeden Borç Tanıması
Dokuzuncu Bölüm
İlan Yoluyla Ödül Sözü Verme
Onuncu bölüm
Sözleşme Öncesi Sorumluluk (Culpa in Contrahendo)
Onbirinci bölüm
Sözleşmenin Devri
Onikinci kısım
Sözleşmeye Katılma

Onaltıncı kısım
Borç İlişkilerinin Sona Ermesi Zamanaşımı
Birinci bölüm
İbra
İkinci bölüm
Yenileme
Üçüncü bölüm
Alacaklı ve Borçlu Sıfatlarının Birleşmesi
Dördüncü bölüm
İfa İmkansızlığı
Beşinci bölüm
Takas
Altıncı kısım
Zamanaşımı

Onyedinci kısım
Haksız Fiiller
Birinci bölüm
Kusura Dayanan Sorumluluk

Onsekizinci kısım
Kusursuz Sorumluluk

Ondozuncu kısım
Haksız Fiilden Doğanzararların Tazmini

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat