Modernleşme Bağlamında Türkiye'nin Sosyo-Politik Yapısı Kolektif

Modernleşme Bağlamında Türkiye'nin Sosyo-Politik Yapısı
Kolektif

35,00 TL
Tükendi
Modernleşme Bağlamında Türkiye'nin Sosyo-Politik Yapısı
Modernleşme Bağlamında Türkiye'nin Sosyo-Politik Yapısı
İmaj Yayıncılık
35.00

Değişim, değişmez bir gerçekliktir. İnsanoğlu, tarihin başlangıcından bugüne, her alanda değişimi tecrübe etmiştir. Bu değişimin kırılma anlarından belki de en önemlisi, modernleşmedir. Gelenekselden kopuş ve dünyayı anlamlandırmada aklın rehberliği, modernleşmenin özünü oluşturmuştur. Türk modernleşmesi, sosyo-politik ve ekonomik nedenlerle geç başlamış ve Batı ile mesafeyi kapatmak için modernleştirme biçimine dönüşmüştür.

Bu kitap, modernleşme bağlamında, Türkiye'nin sosyo-politik yapısını, toplum, siyaset, idare, hukuk, ekonomi, aile, din, eğitim, kent, toplumsal cinsiyet perspektifinden incelemektedir. Kitap, bir modernleştirme süreci olarak yaşanan gelişmeleri, dünün dinamikleri ve bugünün gerçekleri üzerinden yorumlamayı hedeflemektedir.

Kapat