Milli Mecmua Dergisi Sayı: 10 Eylül - Ekim 2019 Kolektif

Milli Mecmua Dergisi Sayı: 10 Eylül - Ekim 2019
Kolektif

17,50 TL
Temin süresi 5 gündür.
Milli Mecmua Dergisi Sayı: 10 Eylül - Ekim 2019
Milli Mecmua Dergisi Sayı: 10 Eylül - Ekim 2019
Milli Mecmua Dergisi
17.50

İçindekiler:

Şiirin Kadim Fonksiyonu Üzerine
İsmail Orhan Sönmez..................................06

Fâtih Sultan Mehmed'in Türkçe Sevdâsı ve Cem Sultân'ın Şiire Döktüğü Gözyaşları
Turgut Güler..................................14

Klasik Türk Şiirinin Tasavvuf ile Münasebeti: Fuzûlî'nin “Peydâ” Redifli Gazeli
Handan Belli..................................23

Osmanlı Sahası Türk Şiirinin XVII. Asrına Dair Muhtasar Bir İnceleme
Halil İlteriş Kutlu..................................34

Moğol Asrı Anadolusu'nda Türkçe Şiir: Gülşehrî
Kemal Ramazan Haykıran..................................40

Angaje Sanat ile Pür Sanat Arasında Kalmışlık Meselesi
Mücahit Kılıç..................................46

Âşıkların Üç Yolu:Toprak, Halk ve Gönül
Hasan Atik..................................49

Âşıklık Geleneğimizdeki Kapı Erzurum
Fatih Kutlu..................................55

Dede Korkut Coğrafyasının Karşı Yatan Kara Dağı: Çıldırlı Âşık Şenlik
Volkan Özkan..................................64

Hece Şiirine Giden Yol
Mehmet Ali Kalkan..................................70

Batı Etkileri Çerçevesinde Namık Kemal Şiirinde İlerlemecilik Düşüncesi
Ümmühan Gökmen..................................74

“Değişerek Devam Etmek Devam Ederken Değişmek”:
Türk Edebiyatında Yenilik Girişimlerine Genel Bir Bakış
Yılmaz Daşçıoğlu..................................85

İsmet Özel'in Türk Şiirindeki Yeri
Lütfi Bergen..................................89

Sezai Karakoç'un Diriliş Düşüncesinde Zaman Algısı
Dr. R. Kandemir Enser.................................124

Şiir ve Yahya Kemal
H. Ömer Özden..................................138

Poetika Notları Şiirin Kaosu Kaosun Şiiri
Bleda Yaman.................................145

Şiirin Aklı ve Akımları
Talat Ülker.................................149

Yapısı ve Oluşumu Perspektifinde Türk Şiirine Destan Çerçevesinden Bir Bakış
Hakan İlhan Kurt.................................159

Cumhuriyet Devri Türk Şiirinde Gençlik İnşaası
Kürşat Kara..................................163

Fransız Etkisinde Türk Şiiri Üzerine İki Kitap, İki Görüş
Oğuzhan Murat Öztürk.................................180

Süleyman Çobanoğlu ile Söyleşi
Yasin Usta..................................187

Kapat