Kur'an ve Pozitif Bilim - İlmi Toplantılar Serisi Kolektif

Kur'an ve Pozitif Bilim - İlmi Toplantılar Serisi
Kolektif

35,00 TL
Tükendi
Kur'an ve Pozitif Bilim - İlmi Toplantılar  Serisi
Kur'an ve Pozitif Bilim - İlmi Toplantılar Serisi
Kuramer Yayınları
35.00

Kur'an-ı Kerim'in inananlar için temel bilgi kaynağı ve hayat rehberi ol­ması, ama aynı zamanda bütün insanlık için evrensel mesajlar taşıması, onu anlamak ve zengin anlam dünyasına nüfuz etmek için çaba göste­rilmesini gerekli kılmaktadır. Nitekim Müslümanlar da Kur'an'ın nüzu­lünden itibaren onun getirdiği mesajı anlama, Kur'an ile yaşadıkları hayat arasında bağ kurma ve rehberliğinden yararlanma adına sürekli bir çaba içinde olmuşlar, neticede günümüze de intikal eden devasa bir tefsir/yorum birikiminin oluşmasını sağlamışlardır. Kur'an'ı anlama ve izah gayesiyle girişilen bu yorum faaliyetleri çok farklı tefsir yöntem ve ekollerine hayat vermiştir. Bunlardan biri de, Kur'an'ın pozitif bilimin verileri ışığında yorumlanması ve modern dönemdeki bilimsel-teknik gelişmelerin köklerinin Kur'an ayetlerinde aranması şeklinde tanımla­nabilecek olan “bilimsel/bilimselci tefsir” yaklaşımıdır.

Eserde, Kuramer'in bu yaklaşımı tartışmak amacıyla düzenle­diği “Kur'an ve Pozitif Bilim” başlıklı sempozyuma katılan değerli ilim adamlarının sunduğu tebliğler ve müzakere metinlerinden oluşmak­tadır. Eserde mezkur yorum yöntemini benimseyenler ile buna karşı çıkanların ilmî argümanları yer almakta; özellikle modern dönemdeki bilimsel gelişmelerin başta ayetler olmak üzere dinî metinlerin yorumu üzerindeki etkisi gibi konular hem Batı hem de İslam düşünce dünya­sındaki tezahürleri üzerinden ele alınmaktadır.

Kapat