İşletme ve Yönetim Araştırmaları 1 %10 indirimli Kolektif

İşletme ve Yönetim Araştırmaları 1
Kolektif

75,00 TL
Temin süresi 15 gündür.
İşletme ve Yönetim Araştırmaları 1
İşletme ve Yönetim Araştırmaları 1
Akademisyen Kitabevi
75.00

Akademisyen Yayınevi yöneticileri, yaklaşık 30 yıllık yayın tecrübesini, kendi tüzel kişiliklerine aktararak uzun zamandan beri, ticarî faaliyetlerini sürdürmektedir. Anılan süre içinde, başta sağlık ve sosyal bilimler, kültürel ve sanatsal konular dahil 750 kitabı yayımlamanın gururu içindedir. Uluslararası yayınevi olmanın alt yapısını tanımlayan Akademisyen, Türkçe ve yabancı dillerde yayın yapmanın yanında, küresel bir marka yaratmanın peşindedir.

Bilimsel ve düşünsel çalışmaların kalıcı belgeleri sayılan kitaplar, bilgi kayıt ortamı olarak yüzlerce yılın tanıklarıdır. Matbaanın icadıyla varoluşunu sağlam temellere oturtan kitabın geleceği, her ne kadar yeni buluşların yörüngesine taşınmış olsa da, daha uzun süre hayatımızda yer edineceği muhakkaktır.

Akademisyen Yayınevi, kendi adını taşıyan “Bilimsel Araştırmalar Kitabı” serisiyle Türkçe ve İngilizce olarak, uluslararası nitelik ve nicelikte, kitap yayımlama sürecini başlatmış bulunmaktadır. Her yıl Mart ve Eylül aylarında gerçekleşecek olan yayımlama süreci, tematik alt başlıklarla devam edecektir. Bu süreci destekleyen tüm hocalarımıza ve arka planda yer alan herkese teşekkür borçluyuz.

"İşletme ve Yönetim Araştırmaları" Kitabının İçindekileri:

- Bölüm 1 Türk Kültüründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Bir İnceleme
Şeyma BAŞBUĞ
Hüsniye ÖRS

- Bölüm 2 Türkiye'de Sağlık Hizmetlerinde Kalite ve Akreditasyon
Enis Baha BİÇER

- Bölüm 3 Toplam Kalite Yönetimi Liderliği
Bülent DEMİR

- Bölüm 4 Kurumsal İmaj
İrfan ERTEKİN

- Bölüm 5 Örgütsel Sinizm İle Çalışanların İş Stresi Arasındaki İlişki: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma
Nilay KARASAKAL
Nur KARACAN
Ezgi KELEBEK

- Bölüm 6 Girişimcilik ve Kültür Farklılıklarının Girişimcilik Üzerine Etkileri
Mehmet Selman KOBANOĞLU

- Bölüm 7 Büyük Verinin Sektörel Bazda Kullanımı: Netflıx'in Big Data'yı Kullanımı Üzerinden Turizm Endüstrisine Bir Bakış
Güntekin ŞİMŞEK
İsmail GÜNDÜZ

- Bölüm 8 İç Göçün Nedenleri ve Sonuçlarının Analizi: Muş İl Örneği
Vedat YILMAZ
Sedat KARAKAYA

- Bölüm 9 Madde Bağımlılığı ve Uyuşturucu İle Mücadelede Belediyelerin Rolü
Sinan YAZICI
Nikolin AGALLİJA

- Bölüm 10 Bibliyometrik Analiz: Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi İncelemesi
Özgür Yılmazel

- Bölüm 11 Misyon İçeriklerinde Özgünlük Kayboluyor Mu? Kurum Kültürü Çerçevesinde Bir Değerlendirme
Tamer Utkucu

- Bölüm 12 Entropi ve Waspas Yöntemleri İle Forklift Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
Vesile Sinem Arıkan Kargı

- Bölüm 13 II. Abdülhamid'in Çin'deki Faaliyetlerinin Kamu Diplomasisi ve Yumuşak Güç Bağlamında Analizi
Kadir Sancak

- Bölüm 14 Tarımsal Dış Ticaret Firmaları İçin Girişimcilik Mitleri ve İşletme Performansı İlişkisi
Gökhan Çınar
Göksel Armağan
Altuğ Özden
Nurçin Çınar

- Bölüm 15 Örgüt Kültürü ve Örgüt Kültüründe Sıkılık-Esneklik Boyutu
Ferda Üstün
Kemal Can Kılıç

- Bölüm 16 Sayısal Ekonomi, Kurumlar ve Strateji: AB'de Gündem ve Gelecek
Bahattin Karademir

- Bölüm 17 Yerel Yönetimlerin Dezavantajlı Guruplara Yönelik Değişen Rolü
Sanem Berkün

Kapat