İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet Kolektif

İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet
Kolektif

45,00 TL
Tükendi
İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet
İslam Geleneğinde ve Modern Dönemde Hadis ve Sünnet
Kuramer Yayınları
45.00

Geleneksel İslam öğretisinin şekillenmesinde, vahiy-sünnet/hadis ilişkisine dair telakkilerin ve bu konudaki tartışmaların belirleyici bir rolü vardır. Eserde, hadis ve Sünnet'in İslam tarihi boyunca ve modern dönemde farklı grup ve çevreler tarafından nasıl anlaşıldığı ve bunun sonuçları sahâbe döneminden başlayarak ele alınmakta, geçmişte ve günümüzde muhtelif kesimler arasındaki hadis ve Sünnet odaklı görüş farkları, tartışmalar ve oluşumlar incelenmekte, en muhafazakâr hadişçi/esercisinden, bu konularda en akılcı ve şüpheci olanına kadar çeşitli grupların yaklaşımları değerlendirilmekte, böylece İslam dünyasında sadece geçmişte kalan değil, günümüzde cereyan eden ve giderek derinleşen tartışmaları da arka planıyla anlamaya bir pencere açılmaktadır.

Kapat