İlker Kültür - Mitoloji Felsefe Din Dil Sanat ve Geleneğin Gelişimine

İlker Kültür - Mitoloji Felsefe Din Dil Sanat ve Geleneğin Gelişimine Yönelik Araştırmalar
Kolektif

680,00 TL
KARGO BEDAVA
9786259845517
980112
İlker Kültür - Mitoloji Felsefe Din Dil Sanat ve Geleneğin Gelişimine Yönelik Araştırmalar
İlker Kültür - Mitoloji Felsefe Din Dil Sanat ve Geleneğin Gelişimine Yönelik Araştırmalar
680.00

‘'Kültür'', ilk kez 1871 yılında yayımlanan bu klasik eserle birlikte, öğrenilmiş insan davranışı kalıplarının tamamını ifade eden bir terim olarak kullanılmaya başlamıştır. Oxford Üniversitesi'nin ilk Antropoloji Profesörü olan Sir Edward Burnett Tylor, kültürü ‘'insanın, toplumun bir üyesi olarak edindiği bilgi, inanç, sanat, ahlak, töre ve tüm diğer kabiliyet ve alışkanlıkları içeren, kompleks bir bütün'' olarak tanımlamıştır.


Antropolojinin bilimsel bir disiplin olarak kurucusu bilinen Tylor'ın, çığır açan yapıtları, Antropolojik çalışmaların temelini oluşturan kültürel evrim kavramının gelişiminde son derece etkili bir rol oynamıştır.


Tylor'ın tek çizgili (unilinear) gelişim modeli, insanların tek bir ilkel formdan evrilen ortak bir tarihi paylaştığını ileri sürer.


Tylor'ın, dünyanın her yerinden çeşitli toplumların dilleri, ritüelleri ve inançlarına ilişkin çalışmaları, istatistiksel verilerin kullanılmaya başlanmasına öncülük etmiş ve tüm kültürlerde evrensel bir gelişim motifi olduğu yönündeki görüşlerini doğrulamıştır.
‘'İlkel Kültür'''ün ilk kısmında, toplumsal evrim, dil ve mit konularına odaklanırken, ikinci kısımda, Tylor'ın toplumda animizme ilişkin yorumlarına ağırlık verilmiş ve ruh, tin ve Tanrılara dair sonsuz çeşitlilikteki fikir ve inanışlarının detaylarına yer verilmiştir

(Tanıtım Bülteninden)

Kapat