İdeal Kent - Kent Araştırmaları Dergisi Sayı: 29 Kolektif

İdeal Kent - Kent Araştırmaları Dergisi Sayı: 29
Kolektif

50,00 TL
Tükendi
3990000074456
852134
İdeal Kent - Kent Araştırmaları Dergisi Sayı: 29
İdeal Kent - Kent Araştırmaları Dergisi Sayı: 29
İdealKent Yayıncılık
50.00

İçindekiler/Contents
Takdim / Editorial
Emir Osmanoğlu – Zafer Çelik

Bibliyografya / Bibliography
İlhan Tekeli'nin 2004-2020 Dönemi Bibliyografyası
Tanyel Özelçi Eceral

Söyleşiler / Interviews
"Kapıları Açmak: İlhan Hoca'yla Kente, Dünyaya, Hayata Dair Bir Hasbihâl”
Hakan Olgun – Emir Osmanoğlu

İlhan Tekeli Üzerine Söyleşiler
Doğan Tekeli
Yiğit Gülöksüz
Atilla Candır
Murat Güvenç
Metin Şenbil
Mehmet Ural

İlhan Tekeli Tez Ödülleri / İlhan Tekeli Thesis Prize

Sınır Bölgelerinde Sosyo-Mekânsal Etkileşim ve Yönetişim: Türkiye Örneği
Emrah Söylemez – Çiğdem Varol

Şehircilik Alanında Lisansüstü Tezlerin Yönü ve Tez Ödül Süreci Değerlendirmesi
Derleyen: Emine Şeyda Satılmış

Yorum / Commentaries

Arsa Üretiminde Kamu Payı ve Kayseri Örneği
Şükrü Karatepe

İlhan Tekeli Düşüncesi: Çözüm Odaklı Bilgi Üretimi ve Yorumlama
Uğur Tanyeli

Yerleşmelerin Değişen Özellikleri Üzerinden İzmir Modeli'nin Yorumlanması
Emine Yetişkul – Metin Şenbil

Zihin Haritalarını ve Geleceğin Gizli Sokaklarını Aydınlatan Bir Bilim İnsanı:
Prof. Dr. İlhan Tekeli
Gökmen Argun

Platon'un Devlet'inden Mekan Organizasyonuna: Sosyo-Mekansal Süreçleri Anlamak için bir Kavramsal Çerçeve Önerisi
Ozan Hovardaoğlu

Makaleler/Articles

Bir Bilim İnsanının Kavramlarla Yolculuğu: İlhan Tekeli ve Alternatif Bir Patika
Nihal Ekin Erkan – Çiğdem Aksu Çam – Zeynep Arslan Taç

Katılımlı Yaklaşımla Ortaya Çıkarılan Örtük Bilginin Kodlanmış Bilgiden Farkının
Ortaya Konulması

Neslihan Kulözü Uzunboy – Gürel Çetin – O. Cenk Demiroğlu

İlhan Tekeli'nin Fikriyatında Temsili Demokrasinin Krizine Bir Yanıt Olarak Sivil
Toplum Kuruluşları ve Yerel Yönetimler
Hülya Eşki Uğuz – Fırat Harun Yılmaz

Doğal Yaşam ve Çevre İçin Verilen Yerel Mücadelelerin Demokratik Koruma
Bağlamında Değerlendirilmesi; İlhan Tekeli'nin Temsil Ettiği Rolün Gelecek
Projeksiyonları Üzerine
Senem Doyduk

Aktif ve Pasif Yurttaşlardan Oluşan Toplumlarda Planlama Süreci ve Plancının Rolü
Züleyha Sara Belge

Türkiye'de Son Dönem Otomobilleşme: 2007-2018 Arası İller Bazında Analizler
Metin Şenbil – Emine Yetişkul

Dolmuşun (Uzun) Öyküsü: Basımının Kırkıncı Yılında İlhan Tekeli ve
Tarık Okyay'ın Benzersiz Çalışması Üzerine
Besim Can Zırh

Kamu Yetersiz Kalınca: Kentsel Ulaşım Hizmetlerinin Sunumunda Küçük
Girişimcilik Kesiminin Meşrulaştırılması
Eray Aktepe

Kentsel Rejim Kentsel Dönüşüme Karşı: Kentsel Dönüşümde Konut Sunum
Biçimleri
Çiğdem Aksu Çam

İkinci Konut Turizmi ile Kırsal Alanların Kentleşmesi: Pelitköy Örneği
Serdar Ceylan – Mehmet Somuncu

Özerklik, Büyüme ve Kalite: İlhan Tekeli'nin Yükseköğretim Çalışmaları Üze-rine Bir Değerlendirme
Zafer Çelik

What if You Were a Young Professional? A Scenario on the Critical Grounds of İlhan Tekeli's Course
Gülşah Akyaç

istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat