Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - 20

Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - 2019 / Haziran
Kolektif

15,99 TL
Temin süresi 15 gündür.
Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - 2019 / Haziran
Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler - 2019 / Haziran
Gece Akademi
15.99

Bi̇yoloji̇k Kaynak Merkezi̇ (Mi̇kroalg) Oluşturulması, Devamlılığının Sağlanmasi İçi̇n Gereken Koşullar Ve Çalışma Adımları

Anız Yakmanın Toprak Mi̇kroorgani̇zma Faali̇yeti̇ne Olası Etki̇leri̇
Nacide Kızıldağ, Şahin Cenkseven, Burak Koçak, Hüsniye Aka Sağlıker, Cengiz Darıcı

Sbkj Baz Seti̇ni̇n Bi̇lgi̇sayar Destekli̇ Kuantum Hesaplamalarında İbuprofen İçi̇n Uygulanması
Nil Bi̇nbay

Kozan-kadi̇rli̇ (Adana) Karayolu Üzeri̇nde Yeti̇şti̇ri̇len Turp (Raphanus Sativus L. Var. Radicula) Ve Topraklarının Pb, Zn Ve Cd İçeri̇kleri̇
Hüsniye Aka Sağlıker, Cengiz Darıcı

Grupoi̇dler Üzeri̇ndeki̇ Çaprazlanmış Modülleri̇n Yükselmeleri̇
Tunçar Şahan

Kapat