9786254365775
972731
Endüstri 4.0 ve İşletme Yönetimi
Endüstri 4.0 ve İşletme Yönetimi
229.50

Son on yılda iş dünyasında ve işletmelerde baş döndürücü değişim ve dönüşüm yaşanmaktadır. Bu süreçteki en önemli konulardan biri de teknolojik alanlardaki değişim ve işletmelerin bu değişime uyum sağlama çabalarıdır. Bu alanlardaki değişimler gerek iş dünyasında gerekse akademik ortamlarda tartışılmakta ve çalışılmaktadır.
Bu kitap, işletme yönetiminde son yıllarda gerek akademik platformda tartışılan gerekse işletme uygulamalarında yer alan konulardan biri olan Endüstri 4.0 konusunun ele alındığı, farklı üniversitelerden akademisyenlerin bir araya geldiği bir çalışmadır. Kitap içeriğinde pazarlama, üretim, insan kaynakları, girişimcilik, muhasebe, karar verme teknikleri, yönetim ve liderlik, finansman, tedarik zinciri yönetimi, inovasyon, güvenlik ve etik gibi konular Endüstri 4.0 bağlamında ele alınmıştır. Kitabın girişimcilere, yöneticilere, BT uzmanlarına, akademisyenlere, lisans ve lisansüstü öğrencilere faydalı olması amaçlanmıştır. On dört bölümden oluşan kitap literatürdeki en kapsamlı çalışmalardan biridir ve bu şekliyle okuyucuların ele alınan konuları uygulamalı olarak da anlayabilmesi için bölüm sonlarına örnek olaylar eklenmiştir.
Her değişim ve gelişim beraberinde yeni fırsatlar ve zorluklar da getirmektedir. Endüstrinin gelişim ve dönüşümünde gelinen son aşama Endüstri 4.0 olarak adlandırılmakta fakat bu değişim burada durmayacak, geçmişte olduğu gibi yeni isimlerle ve kavramlarla devam edecektir. Biz akademisyenlerin görevi bu değişim ve gelişmeleri ortaya koymak, iş dünyasında uygulayıcıların görevi ise bu değişimleri yönetmek ve zorlukların üstesinden gelerek fırsatlardan yararlanmaktır.
*Bölüm 1:Sanayinin Dönüşümü ve Evreleri *Bölüm 2:Endüstri 4.0'da Yönetim ve Liderlik *Bölüm 3:Endüstri 4.0 ve Üretim Yönetimi *Bölüm 4:Endüstri 4.0 ve Pazarlama Yönetimi *Bölüm 5:Endüstri 4.0 ve İnsan Kaynakları Yönetimi *Bölüm 6:Endüstri 4.0'da Muhasebe ve Denetim Yönetimi *Bölüm 7:Endüstri 4.0 ve Finansal Yönetim *Bölüm 8:Endüstri 4.0 ve Veri Analitiği *Bölüm 9:Endüstri 4.0 ve Tedarik Zinciri Yönetimi *Bölüm 10:Endüstri 4.0 ve Karar Verme Teknikleri *Bölüm 11:Endüstri 4.0 ve İnovasyon Yönetimi *Bölüm 12:Endüstri 4.0 ve Girişimcilik *Bölüm 13:Endüstri 4.0 ve Güvenlik *Bölüm 14:Endüstri 4.0 ve Etik(Tanıtım Bülteninden)


Kapat