9786057858498
869075
Ekonomi Politikaları
Ekonomi Politikaları Seçilmiş Konular
Umuttepe Yayınları
40.00

Para Politikası: Teori, Kavramsal Çerçeve ve Türkiye Uygulaması
Maliye Politikası: Bütçe, Borçlanma, Vergileme
Bireysel Krediler ve Kredi Politikaları
Türkiye'de İşgücü Piyasasının Özellikleri, Sorunları ve Uygulanan İstihdam Politikası
En Uzun Kim Yaşamalı? Sağlık, Sağlık Hizmetleri ve Sağlık Politikası
Sanayi ve Rekabet Politikaları
İslami İktisat Politikaları
Uluslararası Ekonomik Kurumlar ve Finans Politikaları
Ekonomik İstikrarsızlıklar: Kaynakları, Politika Önerileri ve IMF İstikrar Programları
Kalkınma Yardımları: Teorik Arka Plan ve Kavramsal Çerçeve
Enerji Politikaları ve Uygulanabilirlikleri
Çevre Politikaları

Kapat