Divan Edebiyatından Seçmeler
Divan Edebiyatından Seçmeler
Gonca Yayınları
7.50
Eslâf kapıldıkça güzelden güzele
Fer vermiş o neşveyle gazelden gazele
Sönmez seher-i haşre dek şi'r-i kadîm
Bir meş'aledir devredilir elden ele
-Yahya Kemal-

Divan şiiri, yüksek bir medeniyetin, derin ve zengin bir düşüncenin, sanat ve estetik değerleri zirveye çıkmış bir neslin şiiridir. Bu edebiyat, bizim yalnızca edebiyata dair ortaya çıkardığımız verimli ürünlerden oluşan bir dönem değil, kültür ve medeniyetimizin, toplum yapımızın; dinî, iktisadî ve gündelik hayatının en dikkate değer tarihî belgeleridir. Öyle ki Divan edebiyatı ürünlerinin çoğu, kudretli bir edebiyatın nasıl olacağı sorusuna fazlasıyla ve isabetli cevaplar verir.

Kadîm geleneğimizden bu güne gelip geleceğe uzanırken Divan edebiyatına soluk veren büyük şairlerinden seçilmiş şiir örnekleriyle güçlü bir kültürün sesi yeniden kulaklarda çınlayacak.
(Arka Kapak)
Kapat