Beyanname Düzenleme Rehberi (Ciltli)
Beyanname Düzenleme Rehberi (Ciltli)
Vergi Müfettişleri Derneği Yayınları
300.00

• Gelir Vergisi Kanunu Rehberi

1. Genel Hükümler

2. Ticari Kazanç

3. Yatırım İndirimi ve İndirimli Gelir Vergisi Uygulaması

4. Zirai Kazançlar

5 .Ücretler

6.Serbest Meslek Kazancı

7. Gayrimenkul Sermaye İratları

8. Menkul Sermaye İratları

9. Diğer Kazanç ve İratlar

10. Geçici 67'nci Madde ile Yapılan Düzenlemeler

11. Gelirin Toplanması ve Beyanı

12. Vergi Tevkifatı ve Muhtasar Beyanname

13. Münferit Beyanname

14. Geçici Vergi

• Kurumlar Vergisi Kanunu Rehberi

• Vergi Usul Kanunu Rehberi

Kapat