9789750853715
908605
Kanatlı At
Kanatlı At
110.00

“‘En sık yatak değiştiren, en farklı bölgeleri, uçları' denememe gelince... Ben anlatı doymazıyım. Her kitap, bazen de her şiir öyle vardır benim için. Şiirimin tarihi, dilin, tekniğin tarihinden başka bir şey değildir. Bütün iş bundadır. Ben neredeyse anlatıdan, yani teknikten, dilden, dilin kullanımından yola çıkarım. Buna anlamı da katmalıyım. Anlam benim bütün yaşamım boyunca sorunum olmaktan kurtulamamıştır. Dille, anlamla cebelleşe cebelleşe yü­rüdüm hep. Anlamı da dil, teknik gibi sıfırdan aldım, en çıplak halinden alıp en uçlara götürmeye çalıştım.” – İlhan Berk

İkinci Yeni'nin önde gelen, en renkli şairlerinden İlhan Berk'in söyleşilerini bir araya getiren Kanatlı At'ın genişletilmiş ve gözden geçirilmiş bu yeni baskısında, Kendi Seçtikleriyle İlhan Berk Kitabı'nda (2004) yer alan on söyleşi daha kitaba eklendi. Böylelikle şairin yeniden yayımlamak için kendi seçtiği tüm söyleşileri ilk kez tek bir kitapta toplandı.

İlhan Berk'in şiirini kurarken ve şiire yaklaşımını oluştururken hangi esaslara, ilkelere, düşüncelere dayandığına, hangi şairleri okuyup nasıl değerlendirdiğine, toplumbilimle ve felsefeyle ilişkisine, uzun şiir serüveninde şiire bağlılığına dair ipuçları sunan söyleşiler kitabı Kanatlı At, İlhan Berk'in şiir evrenini daha iyi anlayabilmek için Poetika ve Logos kitaplarıyla birlikte önemli bir kaynak.

Kapat