9789758322213
530670
Klinik Araştırmalar
Klinik Araştırmalar
Hatiboğlu Yayınları
20.00
Ülkemizde klinik araştırmaların bilimsel planlanması, yürütümü ve değerlendirilmesinde iki önemli sorun vardır. Birinci sorun araştırıcılara yol gösterecek Türkçe yazılmış kitap ve diğer kaynakların çok az sayıda olması, diğeri ise klinik deneylerin bir ekip çalışmasını gerektirdiğinin bilincinin gelişmemiş olmasıdır.
(Önsöz'den)
Kapat