Gerekçeli Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Mülkiyet Kanunu %15 indirimli

Gerekçeli Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Mülkiyet Kanunu (Ciltli)
Kadir Baş, Eda Giray, Tamer Pekdinçer, Gül Büyükkılıç

175,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786257528054
752119
Gerekçeli Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Mülkiyet Kanunu (Ciltli)
Gerekçeli Notlu ve İçtihatlı 6769 Sayılı Mülkiyet Kanunu (Ciltli)
On İki Levha Yayınları
175.00

Eserin Ilk Basısı Kanun'un Yürürlüğünü Takibeneylül 2017'De Yayımlanmıştır. Mevzuat Kitabımızın Ikinci Basısıeylül 2019tarihli Olup, Ilk Basıda Olduğu Gibi, Smk, Madde Gerekçeleriyle Birlikte Sunulmuş, Ilave Olarak Sadece Marka Ve Ortak Hükümler Açısından Değil, Diğer Sınai Mülkiyet Haklarına Ilişkin Hükümleri De Kapsayacak Şekilde Kanun'un Tüm Maddeleri Açısından Ilgili Içtihatlara Yer Verilmiş Ve Ilgili Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemelere Atıflarda Bulunulmuştur. Bunların Yanı Sıra, Eserde Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Ile Sınai Mülkiyet Haklarına Ilişkin Diğer Türk Hukuku Düzenlemelerinin Güncel Metinleri Ve Bu Alanda Birçoğuna Türkiye'nin De Taraf Olduğu Uluslararası Düzenlemeler Ve Aynı Zamanda Smk'nın Markaya Ilişkin Hükümleri Açısından Mehaz Nitelikteki Güncel Avrupa Birliği Düzenlemeleri Olan Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılması Hakkında 2015/2436 Sayılı Ile Avrupa Birliği Markası Hakkında 2017/1001 Sayılı Tüzük'ün Türkçe Çevirisi De Yer Almaktadır.
İkinci Basıdan Bu Yana Geçen Süre Içerisinde Sınai Mülkiyet Hukuku Alanında Gerek Kanuni Gerekse Içtihadi Düzeyde Yaşanan Yenilik Ve Değişiklikler, Bu Eserin De Önemli Ölçüde Değişikliğe Uğramasını Ve Güncelleştirilmesini Gerekli Kılmıştır. Bu Çerçevede, Geçen Süre Içerisinde Smk Hükümlerini Konu Alan Yargıtay Ve Bam Kararları Büyük Bir Titizlikle Incelenerek Önem Taşıyan Içtihatlar Tespit Edilmiş Ve Okuyucuya Kolaylık Saglaması Amacıyla Günümüzden Geçmişe Doğru Tarih Sırasıyla Ilgili Maddeler Altına Işlenmiştir. Önceki Basılardan Farklı Olarak Sadece Smk Değil, Sınai Mülkiyet Hukuku Alanındaki Diğer Kanun Ve Ikincil Mevzuat Hükümlerine De Yer Verilerek Çalışmanın Kapsamı Genişletilmiş Ve Zenginleştirilmiştir. Eserden Daha Iyi Yararlanılabilmesi Icin Ayrıntılı Şekilde Düzenlenen "Kavramlar Dizini"Ne Yer Verilmiştir.(Önsözden

İçindekiler

Karşılaştırmalı Tablo

Sinai Mülkiyet Kanunu

Başlangıç Hükümleri

Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler

Birinci Kitap

Marka

Birinci Kısım

Marka Hakkı ve Kapsamı

İkinci Kısım

Başvuru ve İtiraz

Birinci Bölüm

Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

İkinci Bölüm

Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi

Üçüncü Kısım

Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme

Dördüncü Kısım

Lisans

Beşinci Kısım

Hakkın Sona Ermesi

BirinciBölüm

Hükümsüzlük ve İptal

İkinci Bölüm

Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

Altıncı Kısım

Marka Hakkına Tecavüz

Yedinci Kısım

Garanti Markası ve Ortak Marka

İkinci Kitap

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

BirinciKısım

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı

İkinci Kısım

Başvuru ve İtirazlar

BirinciBölüm

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu

İkinci Bölüm

İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

Üçüncü Kısım

Tescil ve Değişiklik Talepleri

Dördüncü Kısım

Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim

Beşinci Kısım

Hakkın Sona Ermesi

BirinciBölüm

Hükümsüzlük

İkinci Bölüm

Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme

Altıncı Kısım

Hakka Tecavüz

Üçüncü Kitap

Tasarım

BirinciKısım

Tasarım Hakkı ve Kapsamı

İkinci Kısım

Başvuru, İnceleme ve Tescil

BirinciBölüm

Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

İkinci Bölüm

Tescil ve Yayım

Üçüncü Bölüm

İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

Dördüncü Bölüm

Koruma Süresi ve Yenileme

Üçüncü Kısım

Hak Sahipliği ve Gasp

Dördüncü Kısım

Çalışanların Tasarımları

Beşinci Kısım

Lisans

Altıncı Kısım

Hakkın Sona Ermesi

BirinciBölüm

Hükümsüzlük

İkinci Bölüm

Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

Yedinci Kısım

Tasarım Hakkına Tecavüz

Dördüncü Kitap

Patent ve Faydalı Model

BirinciKısım

Patent Hakkı

BirinciBölüm

Patentlenebilirlik Şartları

İkinci Bölüm

Patent Hakkının Kapsamı

İkinci Kısım

Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz

BirinciBölüm

Başvuru ve Rüçhan Hakkı

İkinci Bölüm

Patentin Verilmesi

Üçüncü Bölüm

İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

Dördüncü Bölüm

Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler

Üçüncü Kısım

Patent Sürecine İlişkin İşlemler

Dördüncü Kısım

Hak Sahipliği ve Gasp

Beşinci Kısım

Çalışanların Buluşları

Altıncı Kısım

Ek ve Gizli Patent

Yedinci Kısım

Lisans

BirinciBölüm

Sözleşmeye Dayalı Lisans

İkinci Bölüm

Zorunlu Lisans

Sekizinci Kısım

Hakkın Sona Ermesi

BirinciBölüm

Hükümsüzlük

İkinci Bölüm

Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

Dokuzuncu Kısım

Patent Hakkına Tecavüz

Onuncu Kısım

Faydalı Model

Beşinci Kitap

Ortak ve Diğer Hükümler

BirinciKısım

Ortak Hükümler

İkinci Kısım

Diğer Hükümler

İlgili Kanunlar-CB Kararnamesi

İlgili Yönetmelikler

Tebliğ-Klavuz

İlgili Uluslararası Mevzuat

Kavram Dizini

 • Açıklama
  • Eserin Ilk Basısı Kanun'un Yürürlüğünü Takibeneylül 2017'De Yayımlanmıştır. Mevzuat Kitabımızın Ikinci Basısıeylül 2019tarihli Olup, Ilk Basıda Olduğu Gibi, Smk, Madde Gerekçeleriyle Birlikte Sunulmuş, Ilave Olarak Sadece Marka Ve Ortak Hükümler Açısından Değil, Diğer Sınai Mülkiyet Haklarına Ilişkin Hükümleri De Kapsayacak Şekilde Kanun'un Tüm Maddeleri Açısından Ilgili Içtihatlara Yer Verilmiş Ve Ilgili Ulusal Ve Uluslararası Düzenlemelere Atıflarda Bulunulmuştur. Bunların Yanı Sıra, Eserde Sınai Mülkiyet Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik Ile Sınai Mülkiyet Haklarına Ilişkin Diğer Türk Hukuku Düzenlemelerinin Güncel Metinleri Ve Bu Alanda Birçoğuna Türkiye'nin De Taraf Olduğu Uluslararası Düzenlemeler Ve Aynı Zamanda Smk'nın Markaya Ilişkin Hükümleri Açısından Mehaz Nitelikteki Güncel Avrupa Birliği Düzenlemeleri Olan Üye Devletlerin Markalara İlişkin Mevzuatlarının Yakınlaştırılması Hakkında 2015/2436 Sayılı Ile Avrupa Birliği Markası Hakkında 2017/1001 Sayılı Tüzük'ün Türkçe Çevirisi De Yer Almaktadır.
   İkinci Basıdan Bu Yana Geçen Süre Içerisinde Sınai Mülkiyet Hukuku Alanında Gerek Kanuni Gerekse Içtihadi Düzeyde Yaşanan Yenilik Ve Değişiklikler, Bu Eserin De Önemli Ölçüde Değişikliğe Uğramasını Ve Güncelleştirilmesini Gerekli Kılmıştır. Bu Çerçevede, Geçen Süre Içerisinde Smk Hükümlerini Konu Alan Yargıtay Ve Bam Kararları Büyük Bir Titizlikle Incelenerek Önem Taşıyan Içtihatlar Tespit Edilmiş Ve Okuyucuya Kolaylık Saglaması Amacıyla Günümüzden Geçmişe Doğru Tarih Sırasıyla Ilgili Maddeler Altına Işlenmiştir. Önceki Basılardan Farklı Olarak Sadece Smk Değil, Sınai Mülkiyet Hukuku Alanındaki Diğer Kanun Ve Ikincil Mevzuat Hükümlerine De Yer Verilerek Çalışmanın Kapsamı Genişletilmiş Ve Zenginleştirilmiştir. Eserden Daha Iyi Yararlanılabilmesi Icin Ayrıntılı Şekilde Düzenlenen "Kavramlar Dizini"Ne Yer Verilmiştir.(Önsözden

   İçindekiler

   Karşılaştırmalı Tablo

   Sinai Mülkiyet Kanunu

   Başlangıç Hükümleri

   Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak Kişiler

   Birinci Kitap

   Marka

   Birinci Kısım

   Marka Hakkı ve Kapsamı

   İkinci Kısım

   Başvuru ve İtiraz

   Birinci Bölüm

   Başvuru, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

   İkinci Bölüm

   Üçüncü Kişilerin Görüşleri, İtirazlar ve İtirazların İncelenmesi

   Üçüncü Kısım

   Tescil, Koruma Süresi ve Yenileme

   Dördüncü Kısım

   Lisans

   Beşinci Kısım

   Hakkın Sona Ermesi

   BirinciBölüm

   Hükümsüzlük ve İptal

   İkinci Bölüm

   Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

   Altıncı Kısım

   Marka Hakkına Tecavüz

   Yedinci Kısım

   Garanti Markası ve Ortak Marka

   İkinci Kitap

   Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

   BirinciKısım

   Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Hakkı

   İkinci Kısım

   Başvuru ve İtirazlar

   BirinciBölüm

   Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Başvurusu

   İkinci Bölüm

   İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

   Üçüncü Kısım

   Tescil ve Değişiklik Talepleri

   Dördüncü Kısım

   Hakkın Kapsamı, Kullanım ve Denetim

   Beşinci Kısım

   Hakkın Sona Ermesi

   BirinciBölüm

   Hükümsüzlük

   İkinci Bölüm

   Hak ve Sorumluluktan Vazgeçme

   Altıncı Kısım

   Hakka Tecavüz

   Üçüncü Kitap

   Tasarım

   BirinciKısım

   Tasarım Hakkı ve Kapsamı

   İkinci Kısım

   Başvuru, İnceleme ve Tescil

   BirinciBölüm

   Tasarım Başvurusu, Rüçhan Hakkı ve İnceleme

   İkinci Bölüm

   Tescil ve Yayım

   Üçüncü Bölüm

   İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

   Dördüncü Bölüm

   Koruma Süresi ve Yenileme

   Üçüncü Kısım

   Hak Sahipliği ve Gasp

   Dördüncü Kısım

   Çalışanların Tasarımları

   Beşinci Kısım

   Lisans

   Altıncı Kısım

   Hakkın Sona Ermesi

   BirinciBölüm

   Hükümsüzlük

   İkinci Bölüm

   Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

   Yedinci Kısım

   Tasarım Hakkına Tecavüz

   Dördüncü Kitap

   Patent ve Faydalı Model

   BirinciKısım

   Patent Hakkı

   BirinciBölüm

   Patentlenebilirlik Şartları

   İkinci Bölüm

   Patent Hakkının Kapsamı

   İkinci Kısım

   Başvuru, Patentin Verilmesi ve İtiraz

   BirinciBölüm

   Başvuru ve Rüçhan Hakkı

   İkinci Bölüm

   Patentin Verilmesi

   Üçüncü Bölüm

   İtiraz ve İtirazın İncelenmesi

   Dördüncü Bölüm

   Koruma Süresi ve Yıllık Ücretler

   Üçüncü Kısım

   Patent Sürecine İlişkin İşlemler

   Dördüncü Kısım

   Hak Sahipliği ve Gasp

   Beşinci Kısım

   Çalışanların Buluşları

   Altıncı Kısım

   Ek ve Gizli Patent

   Yedinci Kısım

   Lisans

   BirinciBölüm

   Sözleşmeye Dayalı Lisans

   İkinci Bölüm

   Zorunlu Lisans

   Sekizinci Kısım

   Hakkın Sona Ermesi

   BirinciBölüm

   Hükümsüzlük

   İkinci Bölüm

   Diğer Sona Erme Halleri ve Sonuçları

   Dokuzuncu Kısım

   Patent Hakkına Tecavüz

   Onuncu Kısım

   Faydalı Model

   Beşinci Kitap

   Ortak ve Diğer Hükümler

   BirinciKısım

   Ortak Hükümler

   İkinci Kısım

   Diğer Hükümler

   İlgili Kanunlar-CB Kararnamesi

   İlgili Yönetmelikler

   Tebliğ-Klavuz

   İlgili Uluslararası Mevzuat

   Kavram Dizini

   Stok Kodu
   :
   9786257528054
   Boyut
   :
   13.50x19.50
   Sayfa Sayısı
   :
   1086
   Basım Yeri
   :
   İstanbul
   Basım Tarihi
   :
   2021-08
   Kapak Türü
   :
   Ciltli
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   175,00   
   175,00   
   2
   87,50   
   175,00   
   3
   58,33   
   175,00   
   4
   47,54   
   190,16   
   5
   38,64   
   193,20   
   6
   32,77   
   196,65   
   7
   28,63   
   200,41   
   8
   25,59   
   204,68   
   9
   23,04   
   207,36   
   10
   21,27   
   212,71   
   11
   19,57   
   215,23   
   12
   18,16   
   217,88   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   175,00   
   175,00   
   2
   87,50   
   175,00   
   3
   58,33   
   175,00   
   4
   47,54   
   190,16   
   5
   38,64   
   193,20   
   6
   32,77   
   196,65   
   7
   28,63   
   200,41   
   8
   25,59   
   204,68   
   9
   23,04   
   207,36   
   10
   21,27   
   212,71   
   11
   19,57   
   215,23   
   12
   18,16   
   217,88   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   175,00   
   175,00   
   2
   87,50   
   175,00   
   3
   58,33   
   175,00   
   4
   47,54   
   190,16   
   5
   38,64   
   193,20   
   6
   32,77   
   196,65   
   7
   28,63   
   200,41   
   8
   25,59   
   204,68   
   9
   23,04   
   207,36   
   10
   21,27   
   212,71   
   11
   19,57   
   215,23   
   12
   18,16   
   217,88   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   175,00   
   175,00   
   2
   87,50   
   175,00   
   3
   58,33   
   175,00   
   4
   47,54   
   190,16   
   5
   38,64   
   193,20   
   6
   32,77   
   196,65   
   7
   28,63   
   200,41   
   8
   25,59   
   204,68   
   9
   23,04   
   207,36   
   10
   21,27   
   212,71   
   11
   19,57   
   215,23   
   12
   18,16   
   217,88   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   175,00   
   175,00   
   2
   87,50   
   175,00   
   3
   58,33   
   175,00   
   4
   47,54   
   190,16   
   5
   38,64   
   193,20   
   6
   32,77   
   196,65   
   7
   28,63   
   200,41   
   8
   25,59   
   204,68   
   9
   23,04   
   207,36   
   10
   21,27   
   212,71   
   11
   19,57   
   215,23   
   12
   18,16   
   217,88   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   175,00   
   175,00   
   2
   87,50   
   175,00   
   3
   58,33   
   175,00   
   4
   47,54   
   190,16   
   5
   38,64   
   193,20   
   6
   32,77   
   196,65   
   7
   28,63   
   200,41   
   8
   25,59   
   204,68   
   9
   23,04   
   207,36   
   10
   21,27   
   212,71   
   11
   19,57   
   215,23   
   12
   18,16   
   217,88   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   175,00   
   175,00   
   2
   87,50   
   175,00   
   3
   58,33   
   175,00   
   4
   47,54   
   190,16   
   5
   38,64   
   193,20   
   6
   32,77   
   196,65   
   7
   28,63   
   200,41   
   8
   25,59   
   204,68   
   9
   23,04   
   207,36   
   10
   21,27   
   212,71   
   11
   19,57   
   215,23   
   12
   18,16   
   217,88   
 • Yazarın Diğer Kitapları
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat