9786055857028
595065
İzmirli Mesih Sebatay Sevi
İzmirli Mesih Sebatay Sevi
Yeniyüzyıl Yayınları
20.00

İzmirli Mesih olarak şöhret bulmuş "Sabetay Sevi" kimdir?

Onu Mesih olduğunu iddia etmeye sevk eden düşünce nedir?

Evlendiği iki kadının ikisi de niçin "Bakire" olduklarını söyleyip ondan boşanmak istemiştir?

Niçin, arzuladığı her erkeğe sahip olan, kendisini isteyen her erkeğe, hiç düşünmeden her şeyini veren bir "orospu" ile evlenmeyi tercih etmiştir?

Onu, ipli bir "kukla" gibi yönlendiren ama kendisi asla ön plana çıkmayan şahıs kimdir?

Yasalara göre idam ettirmesi gerekirken 60.000 real rüşvet alarak hapishanede bile imtiyaz hakkı tanıyan ve bu hezeyanın yayılmasına göz yuman "Osmanlı veziri" kimdir?

Önlenemez şöhretin karşısında acziyet gösteren ve "Bari Müslüman olsun da konu kapansın" diyerek, gizli inançları hakkında hiçbir şey bilmediği bu yeni müslümanı (!) bağrına basan, sonra da Mehmet Efendi" adını veren Osmanlı padişahi kimdir?

Hala gündemden düşmeyen "Efendi" isimli kitapta sözü edilen efendi, bu Mehmet Efendi midir?

Dönemin Osmanlı Sultanı, çevresinde kendisine sadakatte kusur etmeyen onca ehil ve liyakatli mümin var iken hangi sakim düşünceyle birini saray mabeyinciliği gibi önemli ve yüklü miktarda maaş ödenen bir makama tayin etmiş, üstelik hangi mütereddi ruh ile adeta ödüllendirir gibi bir de özel beyaz ipekten bir üniforma verilmesi emretmiştir?

Günümüzde "Sabetaycı" denilen kimselere, "Müslüman'ız" deseler bile "Hayır siz Sabetaycısınız!" denilmesinde kasıt nedir?

Sabetay, Sultan'ın gözleri önünde yüzlerce Yahudi'nin başına nasıl sarık geçirmesini sağlamış ve bunu niçin zafer olarak değerlendirmiştir?

Bir hazeyanın, bir vezirin kişisel menfaati yüzünden, koskoca cihan devletinin başına nasıl dert olduğunun ibretlik hikayesi...

İzmirli Mesih..
Okuyanı hayrette bırakacak bir eser...

Kapat