9789757190110
572035
Geştalp Grup -1
Geştalp Grup -1
12.00
Kullanım Kılavuzu
Bu kitabı ve kasetleri nasıl kullanacaksınız?

Kitapla Çalışma
Yalnızca kitabı oluyarak çalışıyorsanız, 11. ve 12. sayfalarda Şimdi adlı şiirden sonra verilen en Bilinçlilik Alanları alıştırmasına kadar olan yönergeleri okuyun.

Kasetle Çalışma
Kasetnizde, üzerinde çalışmak istediğiniz alıştırmayı bulun. Alıştırmadaki konuşmayı dinleyin. Bir sinyal sesi iştir işitmez kasetçalarınızı kapatın (stop edin). Grup liderinin istediği alıştırmayı tamamladığınızı hissetiğimiz zaman, kaseti yeniden devreye sokun ve bıraktığınız yerden çalışmayı sürdürün. Sinyal sesini yeniden işitince, yukarıda anlatılanları yineleyin.
(Kitabın İçinden)
Kapat