Marksizm ve Parti
Marksizm ve Parti
Belge Yayınları
6.00
"Partinin inşa edilmesi için belirli bir teorik açıklık olmalıdır. Parti neden gereklidir? Yapısı nasıl olmalıdır? En önemlisi, sınıf ile ilişkisi ve devrimci süreç içindeki rolü nedir? Bu sorular yeni değildir. Marx'tan başlayarak Marksist hareketin bütün öncü teorisyenleri tarafından sorulmuş ve yanıtlanmışlardır. Devrimci parti inşa edilecekse bütün bu birikmiş bilgiler geniş çapta çözümlenmelidir. Kuşkusuz, tek başına bu yeterli olmaktan uzaktır. Eşit derecede önemli ve çok daha zor olan, şimdiki durumun somut analizi, devrimcileri ve devrimci fikirleri işçi sınıfının gerçek hareketine bağlayabilecek strateji ve taktiklerin geliştirilmesidir. Gene de, geçmiş derslerin öğrenilmesi, günümüzdeki sorunların üstesinden gelinmesi için temel bir gereklilik olmaya devam etmektedir.
Bu çalışmanın amacı kısaca budur; devrimci partinin yapısı ve görevleri konusunda önde giden Marksist teorisyenlerin ana fikirlerini, mümkün olduğu kadar tutarlılıkla sunmak."
-John Molyneux-
(Arka Kapak)
Kapat