İtiraflar
İtiraflar
Doruk Yayınları
25.00

Benzeri hiç görülmemiş ve görülmeyecek olan bir işe girişiyorum... Benzerlerime, doğanın tüm doğruluğu içinde bir insan göstermek istiyorum ve bu insan ben olacağım.

Sadece ben. Kalbimi duyuyor ve insanları tanıyorum. Gördüklerimden hiçbiri gibi yaratılmamışım; yaşayanlardan hiçbiri gibi yaratılmış olmadığıma inanma cüretini gösteriyorum. Öteki insanlardan daha iyi değilsem bile, hiç olmasa başkayım. Doğa beni içine döktüğü kalıbı kırmakla iyi mi etti kötü mü, ancak ben okunduktan sonra yargılanabilecek bir şeydir.

Kıyamet borusu ne zaman çalarsa çalsın ben, elimde bu kitapla yüce yargıcın huzuruna çıkacak ve yüksek sesle şöyle diyeceğim:İtiraflar.

Kapat