9786253960070
955974
Fenn-i Menahic - Methodologie
Fenn-i Menahic - Methodologie
92.00

"Metot: Bilinmeyen hakikatleri keşfetmek için veya bilinen hakikatleri ispat etmek için takip edilecek kaidelerin veya kullanılacak olan vasıtaların tümüne derler.


İnsan gerek bir amaca ulaşmayı kast etsin, gerek bir hakikati keşfe uğraşsın, kısaca hangi konuyu takip ederse etsin eğer rastgele hareket ederse arzu ettiğini elde etmeye muvaffak olamaz. İşte bu hususta takip edeceği kaidelerin veya kullanacağı vasıtaların tümüne birden 'metot' denir. Metot her bilimin temel şartıdır."


(...)


"Metodoloji: Bilim ve bilimin metodunun ne olduğunu bildiren bir fendir.
Metodoloji: Bilimsel metodun teorisi demektir.
Metodoloji: Bilimlerin sınıflandırılmasından ve genel ve özel metottan bahseder. Metodolojiye uygulamalı mantık ve maddi mantık da denir."


Osmanlı Felsefe Çalışmaları dizisindeki tüm yayınlar çevriyazı ve sadeleştirme kalıbında hazırlanmıştır. Ayrıca, giriş bölümlerinde konusunda uzmanlar tarafından kaleme alınmış kapsamlı makaleler yer almaktadır.(Tanıtım Bülteninden)


Kapat