Biyoistatistik
Biyoistatistik
Nobel Yayın Dağıtım
16.00
Bu kitap, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi ders programında yer alan biyoistatistik dersinin konularını içermektedir. Kitabın konuları, öğrencilere yönelik olarak seçilmiştir. Konuların seçimi, sağlıkçıların kendi başlarına bilimsel araştırma yapabilme, elde edilen sonuçları özetleme, analiz edip rapor halinde getirebilme ve başkaları tarafından yapılan araştırmaları da biyoistatistik yönünden anlayabilme ve yorumlayabilme becerilerini kazandıracak şekilde yapılmıştır. Hedef alınan kitle, birinci derecede öğrenciler olmakla birlikte, sağlık alanında araştırma yapacak onlar da göz önünde tutulmuştur. Sonuç olarak, sağlık araştırıcılarının başvurabileceği bir kitap olmasına dikkat edilmiştir.
(Önsözden)
Kapat