9789754943245
579742
İsmet İnönü Hatıralar - 1
İsmet İnönü Hatıralar - 1
10.40

İsmet İnönü hatıralarını yazmayı hiç düşünmedi. Eğer 1950'li yıllarda Metin Toker hapsedilip Akis dergisinin başından uzaklaştırılmasaydı ve 1960'lı yıllarda Ulus gazetesi güç duruma düşmeseydi, "İsmet İnönü - Hatıralar" adı altında bugün bütününü yayımladığımız bu eser de hazırlanamayacaktı. Birinci kitabın birinci bölümünü "İsmet İnönü", kızı Özden Toker'e dikte ederek yazdırdı ve bu bölüm, 1959'da Akis dergisinde tefrika edildi.Birinci kitabın ikinci bölümüyle, çıkacak olan ikinci kitabın tamamı için "İsmet İnönü", değerli yazar ve tarihçi Sabahattin Selek'in yardımlarından yararlandı. Milli Mücadele Yıllarını, Lozan Konferansını ve Cumhuriyet dönemini kapsayan o kısımları Sabahattin Selek, "İsmet İnönü"nün sesinden teybe aldı. Bunların bir parçası, hiç değiştirilmeden 1968'de Ulus gazetesinde yayımlandı.Şimdi, bunların tamamı Bilgi Yayınevi tarafından iki kitapta toplandığında, yakın tarihimize ışık saçan nasıl bir hazine ile karşı karşıya bulunduğumuz anlaşılacaktır. Bu kitaplar, İsmet İnönü'nün bütün hatıralarını yazmamış olmasının bizleri, nasıl tarifi imkânsız bir kayba uğratmış bulunduğunu da ortaya çıkaracaktır.İsmet İnönü, 77. yaşına basarken kendisine hatırlarını yazması gerektiğini söyleyenlere gülerek <> diye takılır, sonra daha ciddi şekilde, <> diye cevap verirdi.Nitekim, Atatürk de hatıralarını yazmayı hiç düşünmedi. Okuyucular, <<İsmet İnönü - Hatıralar>> kitaplarında belki her şeyin söylemediğini, ancak söylenen her şeyin doğru söylenmişini bulacaklar ve büyük asker, büyük diplomat, büyük devlet adamının, kendine has üslubuyla aynı zamanda <> olduğunu da açıkça görecekler.

Kapat