Türk Hukukunda Sözleşmelerin Uyarlanması Işılay Yörük

Türk Hukukunda Sözleşmelerin Uyarlanması
Işılay Yörük

35,00 TL
Temin süresi 5 iş günüdür.
9786257528672
890861
Türk Hukukunda Sözleşmelerin Uyarlanması
Türk Hukukunda Sözleşmelerin Uyarlanması
On İki Levha Yayınları
35.00

Türk Hukukunda Sözleşmelerin Uyarlanması Kurumunu, Gelişimini, Konu Hakkında Tartışmalı Ve Sorunlu Meselelere Çözüm Önerilerinde Bulunmak Amacıyla Yüksek Lisans Tezi Olarak Hazırlanan Bu Çalışmada, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 138. Maddesi Çerçevesinde Sözleşmenin Uyarlanması İle İlgili Temel Kavramlar, Öğretide İleri Sürülen Görüşler, Sözleşmenin Uyarlanması İçin Gerekli Şartlar, Uyarlama Hakkının Hukuki Niteliğine İlişkin Öğretideki Farklı Görüşler, Hakkın Kullanılması Ve Sözleşmenin Sona Erdirilmesi Yargıtay İçtihatlarından Da Yararlanmak Suretiyle Üç Ayrı Bölüm Altında İncelenmiştir. Tezin Bütününde Covid-19 Salgınının Sözleşmelerin Uyarlanması Kurumuna Etkileri De Dahil Olmak Üzere, Güncel Olaylarla Birlikte Bir Değerlendirme Yapılmıştır. Çalışmada Uyarlamaya İlişkin Farklı Alanlarda Olmak Üzere Yargıtay Kararlarına Etraflıca Yer Verilmiş, Konunun Teori Ve Uygulamada Bütünlük Arz Edecek Şekilde Ele Alınmasına Özen Gösterilmiştir.(Arka Kapaktan)

İçindekiler

Giriş

Birinci Bölüm

Sözleşmenin Uyarlanması Kurumunun Teorik Çerçevesi

I. Sözleşmenin Uyarlanması İle İlgili Temel Kavramlar

A. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi

B. Sözleşmeye Bağlılık İlkesi (Ahde Vefa) : Pacta Sunt Servanda

C. Clausula Rebus Sıc Stantıbus İlkesi

D. Pacta Sunt Servanda İle Clausula Rebus Sıc Stantıbus İlkelerinin Birlikte Değerlendirilmesi

E. Sözleşmenin Yorumlanması Ve Tamamlanması

Iı. Türk Hukukunda Sözleşmenin Uyarlanmasına İlişkin Görüşler

A. Türk Hukukunda Sözleşmenin Uyarlanmasına İlişkin Görüşler

B. Değerlendirme

Iıı. İşlem Temelinin Çökmesinin Yakın Kavramlarla İlişkisi

A. Temel Hatası Oluşturansaikte Esaslı Yanılma Ve İşlem Temelinin Çökmesi Teorisi Arasındaki İlişki

B. Borçlunun Sorumluluktan Kurtulduğu Sonraki İmkansızlık İle İşlem Temelinin Çökmesi Arasındaki İlişki

C. Ayıp Hükümleri İle İşlem Temelinin Çökmesi Arasındaki İlişki

D. Sebepsiz Zenginleşme İle İşlem Temelinin Çökmesi Arasındaki İlişki

İkinci Bölüm

Sözleşmenin Uyarlanmasının Şartları Ve Uyarlama Hakkının Hukuki Niteliği

I. Sözleşmenin Uyarlanmasının Şartları

A. Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Meydana Gelen Durum Değişikliğinin Varlığı

B. Önceden Öngörülemezlik

C. Uyarlama İsteyen Tarafın (Borçlunun) Kusurunun Bulunmaması

D. Borçludan İfanın Gerçekleştirilmesinin Beklenemez Olması

E. Edimin Henüz İfa Edilmemiş Veya İfanın Aşırı Ölçüde Güçleşmesinden Doğan Hakların Saklı Tutularak İfa Edilmiş Olması

F. Uygun İlliyet Bağı


Üçüncü Bölüm

Uyarlama Hakkının Hukuki Niteliği, Hakkın Kullanılması Ve Sözleşmenin Sona Erdirilmesi

I. Uyarlamanın Hukuki Niteliği

A. Mahkeme Aracılığıyla Kullanılabilen Yenilik Doğuran Hak Niteliği

B. Yenilik Doğuran Hak Niteliği

C. Mahkeme Kararının Hukuki Niteliği

Iı. Uyarlama Hakkının Sahibi Ve Hakkın Yöneltilecek Olduğu Taraf

Iıı. Uyarlama Hakkının Kullanılacağı Zaman Ve Hakkın Sona Ermesi

A. Dürüstlük Kuralının Bir Gereği Olarak Taraflar İçin Yeniden Müzakere Daveti

B. Uyarlama Hakkının Kullanılacağı Zaman

C. Uyarlama Hakkının Sona Ermesi

Iv. Uyarlama Davası

A. Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi

B. Hakimin Uyarlamaya İlişkin Geçici Hukuki Koruma Kararlarının Değerlendirilmesi

V. Uyarlamanın Yapılamayacağı Hallerde Tbk M. 138'De Düzenlenen Çözüm Yolları

A. Ani Edimli Sözleşmelerde Çözüm Yolu: Sözleşmeden Dönme

B. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Çözüm Yolu: Sözleşmenin Feshi

C. Denkleştirme Bedeli

Sonuç

 • Açıklama
  • Türk Hukukunda Sözleşmelerin Uyarlanması Kurumunu, Gelişimini, Konu Hakkında Tartışmalı Ve Sorunlu Meselelere Çözüm Önerilerinde Bulunmak Amacıyla Yüksek Lisans Tezi Olarak Hazırlanan Bu Çalışmada, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 138. Maddesi Çerçevesinde Sözleşmenin Uyarlanması İle İlgili Temel Kavramlar, Öğretide İleri Sürülen Görüşler, Sözleşmenin Uyarlanması İçin Gerekli Şartlar, Uyarlama Hakkının Hukuki Niteliğine İlişkin Öğretideki Farklı Görüşler, Hakkın Kullanılması Ve Sözleşmenin Sona Erdirilmesi Yargıtay İçtihatlarından Da Yararlanmak Suretiyle Üç Ayrı Bölüm Altında İncelenmiştir. Tezin Bütününde Covid-19 Salgınının Sözleşmelerin Uyarlanması Kurumuna Etkileri De Dahil Olmak Üzere, Güncel Olaylarla Birlikte Bir Değerlendirme Yapılmıştır. Çalışmada Uyarlamaya İlişkin Farklı Alanlarda Olmak Üzere Yargıtay Kararlarına Etraflıca Yer Verilmiş, Konunun Teori Ve Uygulamada Bütünlük Arz Edecek Şekilde Ele Alınmasına Özen Gösterilmiştir.(Arka Kapaktan)

   İçindekiler

   Giriş

   Birinci Bölüm

   Sözleşmenin Uyarlanması Kurumunun Teorik Çerçevesi

   I. Sözleşmenin Uyarlanması İle İlgili Temel Kavramlar

   A. Sözleşme Özgürlüğü İlkesi

   B. Sözleşmeye Bağlılık İlkesi (Ahde Vefa) : Pacta Sunt Servanda

   C. Clausula Rebus Sıc Stantıbus İlkesi

   D. Pacta Sunt Servanda İle Clausula Rebus Sıc Stantıbus İlkelerinin Birlikte Değerlendirilmesi

   E. Sözleşmenin Yorumlanması Ve Tamamlanması

   Iı. Türk Hukukunda Sözleşmenin Uyarlanmasına İlişkin Görüşler

   A. Türk Hukukunda Sözleşmenin Uyarlanmasına İlişkin Görüşler

   B. Değerlendirme

   Iıı. İşlem Temelinin Çökmesinin Yakın Kavramlarla İlişkisi

   A. Temel Hatası Oluşturansaikte Esaslı Yanılma Ve İşlem Temelinin Çökmesi Teorisi Arasındaki İlişki

   B. Borçlunun Sorumluluktan Kurtulduğu Sonraki İmkansızlık İle İşlem Temelinin Çökmesi Arasındaki İlişki

   C. Ayıp Hükümleri İle İşlem Temelinin Çökmesi Arasındaki İlişki

   D. Sebepsiz Zenginleşme İle İşlem Temelinin Çökmesi Arasındaki İlişki

   İkinci Bölüm

   Sözleşmenin Uyarlanmasının Şartları Ve Uyarlama Hakkının Hukuki Niteliği

   I. Sözleşmenin Uyarlanmasının Şartları

   A. Sözleşmenin Kurulmasından Sonra Meydana Gelen Durum Değişikliğinin Varlığı

   B. Önceden Öngörülemezlik

   C. Uyarlama İsteyen Tarafın (Borçlunun) Kusurunun Bulunmaması

   D. Borçludan İfanın Gerçekleştirilmesinin Beklenemez Olması

   E. Edimin Henüz İfa Edilmemiş Veya İfanın Aşırı Ölçüde Güçleşmesinden Doğan Hakların Saklı Tutularak İfa Edilmiş Olması

   F. Uygun İlliyet Bağı


   Üçüncü Bölüm

   Uyarlama Hakkının Hukuki Niteliği, Hakkın Kullanılması Ve Sözleşmenin Sona Erdirilmesi

   I. Uyarlamanın Hukuki Niteliği

   A. Mahkeme Aracılığıyla Kullanılabilen Yenilik Doğuran Hak Niteliği

   B. Yenilik Doğuran Hak Niteliği

   C. Mahkeme Kararının Hukuki Niteliği

   Iı. Uyarlama Hakkının Sahibi Ve Hakkın Yöneltilecek Olduğu Taraf

   Iıı. Uyarlama Hakkının Kullanılacağı Zaman Ve Hakkın Sona Ermesi

   A. Dürüstlük Kuralının Bir Gereği Olarak Taraflar İçin Yeniden Müzakere Daveti

   B. Uyarlama Hakkının Kullanılacağı Zaman

   C. Uyarlama Hakkının Sona Ermesi

   Iv. Uyarlama Davası

   A. Hakimin Sözleşmeye Müdahalesi

   B. Hakimin Uyarlamaya İlişkin Geçici Hukuki Koruma Kararlarının Değerlendirilmesi

   V. Uyarlamanın Yapılamayacağı Hallerde Tbk M. 138'De Düzenlenen Çözüm Yolları

   A. Ani Edimli Sözleşmelerde Çözüm Yolu: Sözleşmeden Dönme

   B. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Çözüm Yolu: Sözleşmenin Feshi

   C. Denkleştirme Bedeli

   Sonuç

   Stok Kodu
   :
   9786257528672
   Boyut
   :
   16.00x23.50
   Sayfa Sayısı
   :
   208
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2021-10
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   1. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,00   
   35,00   
   2
   17,50   
   35,00   
   3
   11,67   
   35,00   
   4
   9,51   
   38,03   
   5
   7,73   
   38,64   
   6
   6,55   
   39,33   
   7
   5,73   
   40,08   
   8
   5,12   
   40,94   
   9
   4,61   
   41,47   
   10
   4,25   
   42,54   
   11
   3,91   
   43,05   
   12
   3,63   
   43,58   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,00   
   35,00   
   2
   17,50   
   35,00   
   3
   11,67   
   35,00   
   4
   9,51   
   38,03   
   5
   7,73   
   38,64   
   6
   6,55   
   39,33   
   7
   5,73   
   40,08   
   8
   5,12   
   40,94   
   9
   4,61   
   41,47   
   10
   4,25   
   42,54   
   11
   3,91   
   43,05   
   12
   3,63   
   43,58   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,00   
   35,00   
   2
   17,50   
   35,00   
   3
   11,67   
   35,00   
   4
   9,51   
   38,03   
   5
   7,73   
   38,64   
   6
   6,55   
   39,33   
   7
   5,73   
   40,08   
   8
   5,12   
   40,94   
   9
   4,61   
   41,47   
   10
   4,25   
   42,54   
   11
   3,91   
   43,05   
   12
   3,63   
   43,58   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,00   
   35,00   
   2
   17,50   
   35,00   
   3
   11,67   
   35,00   
   4
   9,51   
   38,03   
   5
   7,73   
   38,64   
   6
   6,55   
   39,33   
   7
   5,73   
   40,08   
   8
   5,12   
   40,94   
   9
   4,61   
   41,47   
   10
   4,25   
   42,54   
   11
   3,91   
   43,05   
   12
   3,63   
   43,58   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,00   
   35,00   
   2
   17,50   
   35,00   
   3
   11,67   
   35,00   
   4
   9,51   
   38,03   
   5
   7,73   
   38,64   
   6
   6,55   
   39,33   
   7
   5,73   
   40,08   
   8
   5,12   
   40,94   
   9
   4,61   
   41,47   
   10
   4,25   
   42,54   
   11
   3,91   
   43,05   
   12
   3,63   
   43,58   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,00   
   35,00   
   2
   17,50   
   35,00   
   3
   11,67   
   35,00   
   4
   9,51   
   38,03   
   5
   7,73   
   38,64   
   6
   6,55   
   39,33   
   7
   5,73   
   40,08   
   8
   5,12   
   40,94   
   9
   4,61   
   41,47   
   10
   4,25   
   42,54   
   11
   3,91   
   43,05   
   12
   3,63   
   43,58   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   35,00   
   35,00   
   2
   17,50   
   35,00   
   3
   11,67   
   35,00   
   4
   9,51   
   38,03   
   5
   7,73   
   38,64   
   6
   6,55   
   39,33   
   7
   5,73   
   40,08   
   8
   5,12   
   40,94   
   9
   4,61   
   41,47   
   10
   4,25   
   42,54   
   11
   3,91   
   43,05   
   12
   3,63   
   43,58   
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat