Osmanlı Aydınlarının Bilgi ve Belge Yönetimi Çalışmaları İshak Keskin

Osmanlı Aydınlarının Bilgi ve Belge Yönetimi Çalışmaları
Celal Esat Arseven'in Arşivcilik ve Kütüphanecilik Mesleklerine Katkıları
İshak Keskin, Sinan Sümbül

17,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
Osmanlı Aydınlarının Bilgi ve Belge Yönetimi Çalışmaları
Osmanlı Aydınlarının Bilgi ve Belge Yönetimi Çalışmaları Celal Esat Arseven'in Arşivcilik ve Kütüphanecilik Mesleklerine Katkıları
Hiperlink Yayınları
17.00

Son dönem Osmanlı ve Cumhuriyet aydınları arasında yer alan Celal Esat Arseven, arşivciliğin yanı sıra kütüphanecilik mesleğine doğrudan değinen ve Türk kültür çevresinde bu konulara ilişkin bağımsız eser kaleme alan bilindiği kadarıyla ilk kişidir. Arseven'in kaleme aldığı eserler, doğrudan arşivcilik ve kütüphanecilik mesleklerine ilişkin ülkemizde yazılmış ilk eserlerdir. Arşivcilik ve kütüphanecilik mesleklerine ilişkin kaleme aldığı risale niteliğindeki iki eser günümüzde bilgi uzmanları ve bilim tarihçileri arasında ilgi çekebilecek öneme sahiptir. Celal Esat Arseven'in arşivcilik ve kütüphanecilik ile ilgili Belediyelerde Evrakın Kayıt ve Tasnîfi Nasıl Olmalıdır? ve Notlar ve Kütüphânelere Dâir Usûl-i Tasnîf adlı eserleri; arşivcilik ve kütüphanecilik mesleklerinin ülkemizdeki gelişme seyrine ilişkin önemli bilgiler vermektedir. Bunun yanı sıra, son dönem Osmanlı kurumlarında ve Cumhuriyet Türkiye'sinde arşivcilik ve kütüphanecilik çalışmalarının durumu, zamanın Avrupa devletleri ile her iki medeniyet sahası arasında bir karşılaştırma yapılabilmesine imkân tanımaktadır.

Kapat