1940’ta Güney Afrika’nın Cape Town kentinde doğ­du. Avukat bir babayla öğretmen bir annenin oğlu olan Coetzee, Cape Town Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Teksas Üniversite­si’n­de ede­biyat dok­to­­rasını tamamladı, 1972’de Güney Afrika’ya dönerek Cape Town Üni­versitesi’nde ders vermeye başladı. İki uzun öy­­küden oluşan ilk kitabı Dusklands 1974’te yayımlandı. Coetzee, bu ya­pıtında, Vietnam’daki Amerikalılar ile Güney Afrika’da Hol­­­lan­­dalı yerleşmeciler arasındaki ko­şutlukları irdeliyordu. Ya­­zarın Bar­barları Beklerken adlı romanı, 1980’de Güney Af­­rika’daki bü­­yük bir saygınlığı olan Central News Agency Edebiyat Ödülü’ne de­­­ğer görüldü. İngiltere’nin en saygın edebiyat ödülü olan Booker Ödü­lü’nü ise 1983’te Michael K: Yaşamı ve Yaşadığı Dönem adlı ro­­manıyla, 1999’da da Utanç adlı yapıtıyla, iki kez aldı. Aynı za­­­­manda seçkin bir deneme yazarı olan Coetzee, 2003’te Nobel Edebiyat Ödülü’ne değer bu­lundu.

John Maxwell Coetzee - Yazarın kitapları

Arama kriterlerini değiştir
Kapat