1942 doğumlu Marksist düşünür Balibar, öncelikle Louis Althusser’in öğrencisi olarak dikkat çekmiş ve onunla birlikte çok yazarlı Kapital’i Okumak kitabını yayımlamış, Althusser’in ölümünden sonraysa Fransız Marksist akımının temsilcisi olmuştur. Paris X-Nanterre ve Kaliforniya üniversitelerinde felsefe ve siyaset kuramı dersleri vermiş olan Balibar’ın Türkçede yayımlanan eserleri şunlardır: Althusser İçin Yazılar (İletişim, 1991), Marx’ın Felsefesi (Birikim, 1996), Dersimiz Yurttaşlık (Kesit, 1998), Spinoza ve Siyaset (Otonom, 2004), Biz, Avrupa Halkı: Ulusaşırı Yurttaşlık Üzerine Düşünümler (Aralık, 2008), Şiddet ve Medenilik (İletişim, 2014), Yurttaşlık (Monokl, 2016).

Etienne Balibar - Yazarın kitapları

Arama kriterlerini değiştir
Kapat