1948'de İngiltere'de doğdu. Babası subay olduğu için çocukluğunu Singapur ve Tripoli’de ge­­çirdi. 1967 yılında,İngiltere’de, Sussex Üniversitesi’nde Edebiyat oku­maya baş­la­dı, daha sonra East Anglia Üniversitesi’nde yüksek li­sans yap­tı. Kırk ya­şına vardığında yirmiden fazla kısa öykü, üç kı­sa roman, te­le­viz­yon için üç öykü ve bir senaryo yazmıştı bile. 1975 yı­lında kı­sa öykü­le­ri yayımlanan yazar, Somerset Maugham Ödü­lü’nü ka­zan­dı. 1978 yı­lında yayınlanan The Cement Garden ad­lı romanı büyük yan­kı uyan­dırdı. Yabancı Kucak adlı romanı 1981 Booker Ödülü’ne aday gös­terildiyse de eleştirmenlerin kanı­la­rı­nın aksine ödülü ala­ma­dı; bu durum edebiyat çevrelerinde tartışma konusu oldu. 1987 yı­lın­da The Child in Time adlı romanı ile bu kez Whitbread Ödü­lü’nü aldı. Daha sonra Suçsuz ve Kara Köpekler ad­lı kitapları yayım­la­nan yazar ni­hayet 1998 yılında Amsterdam’da Düello adlı roma­nıy­la edebiyat çev­relerince 1981 yılında kendisine ve­rilmesi gerek­ti­ği iddia edilen Booker Ödülü’nü kazandı. Kefaret, yayımlandığı bütün ülkelerde ay­lar­ca liste başında kaldı. Müzik konusunda da bilgili olan McEwan mü­zi­ğini Michael Berkeley’in bestelediği nükleer enerji karşıtı Or Shall We Die adlı bir oratoryonun sözlerinin de yazarıdır. Evli ve üç ço­­­cuk ba­ba­sı olan yazar halen Oxford’da yaşıyor.

Ian McEwan - Yazarın kitapları

Arama kriterlerini değiştir
24 Kayıt bulundu Toplam 2 Sayfa << < 1 2 > >>
Kapat