İlkel Topluluk Köleci Toplum Feodal Toplum Zubritski Mitropolski Kerov

İlkel Topluluk Köleci Toplum Feodal Toplum
Zubritski, Mitropolski, Kerov

%5 İNDİRİM
86,00 TL
81,70 TL
Temin süresi 7 iş günüdür.
9786254071188
860050
İlkel Topluluk Köleci Toplum Feodal Toplum
İlkel Topluluk Köleci Toplum Feodal Toplum
81.70

Köleci toplum, köle sahipleri sınıfının, üretim araçları ve dolaysız üreticiler, yani köleler üzerindeki özel mülkiyetiyle kendini belli eder. Köle, “üretimin inorganik koşulu olarak, iş hayvanlarının yanı sıra, diğer doğasal yaratıkların arasına karıştırılır ve kendisine toprağın bir parçası gözüyle bakılır.”

(Marks)

Feodal toplum,siyasi örgütlenmesi, koruyan-korunan ilişkisine dayananhiyerarşikbir örgütlenmedir. Merkezî otorite zayıftır, yerellik görülür. Feodal ekonomi ise, kendi kendine yeterlik üzerine kuruludur.Ticaretin tekrar canlanması ile temelleri sarsılan feodalizmin son kalıntılarıSanayi Devrimiile tamamen yok olmuştur.

Kapitalizm,üretim araçlarınınözel mülkiyetineve bunlarınkâramacıyla işletilmesine dayanan birekonomik sistemdir. Kapitalizmin merkezindeki özelliklerözel mülkiyet,sermaye birikimi,ücretli emek,gönüllü takas, birfiyat sistemi, verekabetçi pazarlarıiçerir. Malların fiyatları ve dağıtımı ağırlıklı olarak piyasadaki rekabet tarafından belirlenir.

Elinizdeki kitap, toplumların nasıl şekillendiğini, üretim ilişkileri, efendi-köle ilişkisini, köleci toplumun son bulmasını, feodal topluma geçiş sürecini, feodal toplumun üretim ilişkisi ve araçlarını, zanaat ve zanaatkarların durumlarını, kapitalist toplumu kavramsal, tarihsel ve kronolojik olarak işlemektedir.

Kapat