Bütünsel İnsan
Bütünsel İnsan
Özay Yayınları
25.00

Bütün bunların dışında, coğrafyaların etnik ve dinsel ayrışım özellikleri de emperyalizmin fizibilitel çalışması içindedir.

Tekelci sermayenin böl yönet siyası tam da bu noktada devreye girer. Dinsel ve etnik ayrışmayı, kendi oluşturduğu ve yönlendirdiği farklılıklarla körükler ve ayrışmayı çatışma noktasında örgütlüyerek , kendisine Pazar ortamları ve silah satım merkezleri yaratır.

Kapat