Çorum Kent Morfolojisi
Çorum Kent Morfolojisi
Hiperlink Yayınları
70.00

Kent; birçok insanın bir arada yaşadığı, her bir yapının ekonomik temeller üzerine kurulduğu, apartman bloklarının arasına sıkışmış yaşantılar olmasının ötesinde görünüşleri de ne kadar farklı olursa olsun, yaşayanlarla aidiyet duygusu oluşturan bir yerdir. Bir kenti anlamak hiçbir zaman tek başına yeterli değildir. Çünkü bir kenti anlamak sadece gördüklerimizden ibaret değildir. Kenti oluşturan her bir doku, çevresiyle, geçmişiyle doğrudan bağlantılıdır. Kent, mekânda tıpkı bir bina gibi sabit duran ancak her bir unsurun hareket ettiği değişken bir yapıdır. Bu hareket özellikle de kenti oluşturan insanlar ve onların faaliyetleri ile kenti biçimlendirir. Değişen, dönüşen ve farklılaşan kentin gelişimi ve biçimi üzerine ne kadar önlem alınırsa alınsın düzenlenemez. Kent, yatayda ve dikeyde hareket ederek çeperlerde kırsalın aleyhine gelişir. Kent çeperi, kentleşme ile birlikte en çabuk değişen yerlerdir. Kent morfolojisi değişken kenti en genel hatlarıyla anlamak, kenti oluşturan unsurların bir araya geliş biçimlerini, fiziksel biçimin zaman içinde değişimini somutlaştırarak anlamada önemli bir yere sahiptir. Çorum kenti örnekleminde kenti şekillendiren unsurlar coğrafi bir bakış açısı ile incelenmiş, kent formunun ortaya çıkışı ve dönüşümü, fiziksel yapısı ve karakteri, zaman-mekân değişimi analiz edilerek kenti morfolojik yapısı anlatılmaya çalışılmıştır.

Kapat