9786257409247
891374
Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum
Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum
Akademisyen Kitabevi
400.00

1. Bölüm Kadın Üreme Organları Anotomisi
2. Bölüm Kadın Üreme Embriyolojisi ve Histolojisi
3. Bölüm Cinsiyet Organ Gelişim Bozuklukları
4. Bölüm Obstetri ve Jinekolojide Ultrasonografi ve Diğer Görüntüleme Yöntemleri
5. Bölüm Plasental ve Maternal Ünite
6. Bölüm Fetal Fizyoloji
7. Bölüm Maternal Fizyoloji
8. Bölüm Yenidoğanın Değerlendirilmesi
9. Bölüm Fetal-Plasental Ünitenin İmmünolojisi
10. Bölüm Fetal Sistemler
11. Bölüm Normal Gebelik
12. Bölüm Prenatal Bakım
13. Bölüm Doğum Fizyolojisi
14. Bölüm Vajinal Doğum
15. Bölüm Püerperium ve Püerperal Hastalıklar
16. Bölüm Obstetrik Anestezi ve Analjezi
17. Bölüm Yenidoğan Resüsitasyon
18. Bölüm Yüksek Riskli Gebelik Takibi
19. Bölüm Fetusun İyilik Halinin Değerlendirilmesi
20. Bölüm Gebelik Kayıpları (Abortus)
21. Bölüm Gebelik ve Böbrek Hastalıkları
22. Bölüm Gebelik ve Hematolojik Hastalıklar
23. Bölüm Gebelik ve Diyabet
24. Bölüm Gebelik ve Akciğer
25. Bölüm Gebelik ve Kalp Hastalıkları
26. Bölüm Puerperal Hastalıklar
27. Bölüm Doğum Komplikasyonları
28. Bölüm Operatif Doğumlar
29. Bölüm Postpartum Kanamalar
30. Bölüm Gebelik Öncesi Danışmanlık
31. Bölüm Gebelik ve Kanserler
32. Bölüm Şok ve Sıvı Elektrolit Tedavisi
33. Bölüm Jinekolojide Hikaye Alma, Muayene ve Tanı Yöntemleri
34. Bölüm Pre ve Postoperatif Bakım
35. Bölüm Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
36. Bölüm Jinekoloji ve Obstetride Kullanılan Antibiyotikler
37. Bölüm Kronik Pelvik Ağrı
38. Bölüm Stres Üriner İnkontinans
39. Bölüm Pelvik Organ Prolapsusu
40. Bölüm Gebelikte Akut Karın
41. Bölüm Anormal Uterin Kanama
42. Bölüm Uterus ve Serviksin Benign Hastalıkları
43. Bölüm Premenstrual Sendrom ve Premenstrual Disforik Bozukluk
44. Bölüm Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji
45. Bölüm Jinekolojik Kanserlerin Moleküler Patoloji ve Hormonal İlişkisi
46. Bölüm Serviksin Preinvaziv Hastalıkları ve Tarama
47. Bölüm Kolposkopi
48. Bölüm İnsan Papillamo Virüsü
49. Bölüm Vulvanın Neoplastik Hastalıkları ve Vulvar Kanser
50. Bölüm Vajinanın Preinvaziv Hastalıkları ve Vajina Kanserleri
51. Bölüm Serviks Kanseri
52. Bölüm Endometrial Hiperplazi ve Preinvaziv Kanserler
53. Bölüm Endometriyum Kanseri ve Uterus Sarkomları
54. Bölüm Over ve Fallop Tüpü Tümörleri
55. Bölüm Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
56. Bölüm Jinekolojik Kanserlerde Radyoterapi
57. Bölüm Jinekolojik Onkolojide Tümör Belirteçleri ve Kemoterapi
58. Bölüm Üreme Hormonları Fizyolojisi ve Biyosentezi
59. Bölüm Menstrüel Siklus ve Over Fizyolojisi-Nöroendokrinoloji
60. Bölüm Gebelikte Tiroid Hastalıkları
61. Bölüm Gebelik Endokrinolojisi
62. Bölüm Anormal Seksüel Gelişim ve Puberte Bozuklukları
63. Bölüm Amenore ve Anovulasyon
64. Bölüm Polikistik Over Sendromu
65. Bölüm Hirsutizm
66. Bölüm Luteal Faz Bozukluğu ve Desteklenmesi
67. Bölüm Hiperprolaktinemi
68. Bölüm Disfonksiyonel Uterin Kanama
69. Bölüm Üreme İmmünolojisi ve Üreme Tıbbında Laboratuvar Değerlendirmesi
70. Bölüm İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi ve Histerosalpingografi
71. Bölüm Endometriozis
72. Bölüm Ovulasyon İndüksiyonu
73. Bölüm Erkek İnfertilitesi
74. Bölüm Yardımcı Üreme Teknikleri
75. Bölüm Tekrarlayan Gebelik Kayıpları
76. Bölüm Erkek Genital Sistemi ve Anatomisi
77. Bölüm Klimakterium ve Menopoz
78. Bölüm Osteoporoz
79. Bölüm Jinekolojik Endoskopi
80. Bölüm Ektopik Gebelik
81. Bölüm Preterm Eylem ve Doğum
82. Bölüm Erken Membran Rüptürü
83. Bölüm Çoğul Gebelikler
84. Bölüm Amnion Sıvı Dinamiği ve Patolojileri
85. Bölüm Fetal Asit Baz Dengesi
86. Bölüm Fetal Akciğer Maturasyonu ve Testleri
87. Bölüm Fetal İnvaziv İşlemler
88. Bölüm Fetal Tedavi
89. Bölüm Fetal Kalp
90. Bölüm Hidrops Fetalis ve RH Uygunsuzluğu3
91. Bölüm Perinatal Enfeksiyonlar
92. Bölüm İntrauterin Büyüme Kısıtlılığı (IUGR)
93. Bölüm Gebelikte Hipertansiyon ve Preeklampsi-Eklampsi
94. Bölüm Aile Planlaması
95. Bölüm Gebelik ve COVID-19 Enfeksiyonu
96. Bölüm Vulva ve Vajenin Benign Hastalıkları
97. Bölüm Prematur Overyan Yetmezlik ve Erken Menopoz

 • Açıklama
  • 1. Bölüm Kadın Üreme Organları Anotomisi
   2. Bölüm Kadın Üreme Embriyolojisi ve Histolojisi
   3. Bölüm Cinsiyet Organ Gelişim Bozuklukları
   4. Bölüm Obstetri ve Jinekolojide Ultrasonografi ve Diğer Görüntüleme Yöntemleri
   5. Bölüm Plasental ve Maternal Ünite
   6. Bölüm Fetal Fizyoloji
   7. Bölüm Maternal Fizyoloji
   8. Bölüm Yenidoğanın Değerlendirilmesi
   9. Bölüm Fetal-Plasental Ünitenin İmmünolojisi
   10. Bölüm Fetal Sistemler
   11. Bölüm Normal Gebelik
   12. Bölüm Prenatal Bakım
   13. Bölüm Doğum Fizyolojisi
   14. Bölüm Vajinal Doğum
   15. Bölüm Püerperium ve Püerperal Hastalıklar
   16. Bölüm Obstetrik Anestezi ve Analjezi
   17. Bölüm Yenidoğan Resüsitasyon
   18. Bölüm Yüksek Riskli Gebelik Takibi
   19. Bölüm Fetusun İyilik Halinin Değerlendirilmesi
   20. Bölüm Gebelik Kayıpları (Abortus)
   21. Bölüm Gebelik ve Böbrek Hastalıkları
   22. Bölüm Gebelik ve Hematolojik Hastalıklar
   23. Bölüm Gebelik ve Diyabet
   24. Bölüm Gebelik ve Akciğer
   25. Bölüm Gebelik ve Kalp Hastalıkları
   26. Bölüm Puerperal Hastalıklar
   27. Bölüm Doğum Komplikasyonları
   28. Bölüm Operatif Doğumlar
   29. Bölüm Postpartum Kanamalar
   30. Bölüm Gebelik Öncesi Danışmanlık
   31. Bölüm Gebelik ve Kanserler
   32. Bölüm Şok ve Sıvı Elektrolit Tedavisi
   33. Bölüm Jinekolojide Hikaye Alma, Muayene ve Tanı Yöntemleri
   34. Bölüm Pre ve Postoperatif Bakım
   35. Bölüm Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar
   36. Bölüm Jinekoloji ve Obstetride Kullanılan Antibiyotikler
   37. Bölüm Kronik Pelvik Ağrı
   38. Bölüm Stres Üriner İnkontinans
   39. Bölüm Pelvik Organ Prolapsusu
   40. Bölüm Gebelikte Akut Karın
   41. Bölüm Anormal Uterin Kanama
   42. Bölüm Uterus ve Serviksin Benign Hastalıkları
   43. Bölüm Premenstrual Sendrom ve Premenstrual Disforik Bozukluk
   44. Bölüm Pediatrik ve Adolesan Jinekoloji
   45. Bölüm Jinekolojik Kanserlerin Moleküler Patoloji ve Hormonal İlişkisi
   46. Bölüm Serviksin Preinvaziv Hastalıkları ve Tarama
   47. Bölüm Kolposkopi
   48. Bölüm İnsan Papillamo Virüsü
   49. Bölüm Vulvanın Neoplastik Hastalıkları ve Vulvar Kanser
   50. Bölüm Vajinanın Preinvaziv Hastalıkları ve Vajina Kanserleri
   51. Bölüm Serviks Kanseri
   52. Bölüm Endometrial Hiperplazi ve Preinvaziv Kanserler
   53. Bölüm Endometriyum Kanseri ve Uterus Sarkomları
   54. Bölüm Over ve Fallop Tüpü Tümörleri
   55. Bölüm Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar
   56. Bölüm Jinekolojik Kanserlerde Radyoterapi
   57. Bölüm Jinekolojik Onkolojide Tümör Belirteçleri ve Kemoterapi
   58. Bölüm Üreme Hormonları Fizyolojisi ve Biyosentezi
   59. Bölüm Menstrüel Siklus ve Over Fizyolojisi-Nöroendokrinoloji
   60. Bölüm Gebelikte Tiroid Hastalıkları
   61. Bölüm Gebelik Endokrinolojisi
   62. Bölüm Anormal Seksüel Gelişim ve Puberte Bozuklukları
   63. Bölüm Amenore ve Anovulasyon
   64. Bölüm Polikistik Over Sendromu
   65. Bölüm Hirsutizm
   66. Bölüm Luteal Faz Bozukluğu ve Desteklenmesi
   67. Bölüm Hiperprolaktinemi
   68. Bölüm Disfonksiyonel Uterin Kanama
   69. Bölüm Üreme İmmünolojisi ve Üreme Tıbbında Laboratuvar Değerlendirmesi
   70. Bölüm İnfertil Çiftin Değerlendirilmesi ve Histerosalpingografi
   71. Bölüm Endometriozis
   72. Bölüm Ovulasyon İndüksiyonu
   73. Bölüm Erkek İnfertilitesi
   74. Bölüm Yardımcı Üreme Teknikleri
   75. Bölüm Tekrarlayan Gebelik Kayıpları
   76. Bölüm Erkek Genital Sistemi ve Anatomisi
   77. Bölüm Klimakterium ve Menopoz
   78. Bölüm Osteoporoz
   79. Bölüm Jinekolojik Endoskopi
   80. Bölüm Ektopik Gebelik
   81. Bölüm Preterm Eylem ve Doğum
   82. Bölüm Erken Membran Rüptürü
   83. Bölüm Çoğul Gebelikler
   84. Bölüm Amnion Sıvı Dinamiği ve Patolojileri
   85. Bölüm Fetal Asit Baz Dengesi
   86. Bölüm Fetal Akciğer Maturasyonu ve Testleri
   87. Bölüm Fetal İnvaziv İşlemler
   88. Bölüm Fetal Tedavi
   89. Bölüm Fetal Kalp
   90. Bölüm Hidrops Fetalis ve RH Uygunsuzluğu3
   91. Bölüm Perinatal Enfeksiyonlar
   92. Bölüm İntrauterin Büyüme Kısıtlılığı (IUGR)
   93. Bölüm Gebelikte Hipertansiyon ve Preeklampsi-Eklampsi
   94. Bölüm Aile Planlaması
   95. Bölüm Gebelik ve COVID-19 Enfeksiyonu
   96. Bölüm Vulva ve Vajenin Benign Hastalıkları
   97. Bölüm Prematur Overyan Yetmezlik ve Erken Menopoz

   Stok Kodu
   :
   9786257409247
   Boyut
   :
   19.50x27.50
   Sayfa Sayısı
   :
   1119
   Basım Yeri
   :
   Ankara
   Basım Tarihi
   :
   2021-10
   Kapak Türü
   :
   Ciltsiz
   Kağıt Türü
   :
   2. Hamur
   Dili
   :
   Türkçe
 • Yorumlar
  • Yorum yaz
   Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
 • Taksit Seçenekleri
  • Axess Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   200,00   
   400,00   
   3
   133,33   
   400,00   
   4
   108,66   
   434,64   
   5
   88,32   
   441,60   
   6
   74,91   
   449,48   
   7
   65,44   
   458,08   
   8
   58,48   
   467,84   
   9
   52,66   
   473,96   
   10
   48,62   
   486,20   
   11
   44,72   
   491,96   
   12
   41,50   
   498,00   
   Finansbank Kartları
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   200,00   
   400,00   
   3
   133,33   
   400,00   
   4
   108,66   
   434,64   
   5
   88,32   
   441,60   
   6
   74,91   
   449,48   
   7
   65,44   
   458,08   
   8
   58,48   
   467,84   
   9
   52,66   
   473,96   
   10
   48,62   
   486,20   
   11
   44,72   
   491,96   
   12
   41,50   
   498,00   
   Bonus Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   200,00   
   400,00   
   3
   133,33   
   400,00   
   4
   108,66   
   434,64   
   5
   88,32   
   441,60   
   6
   74,91   
   449,48   
   7
   65,44   
   458,08   
   8
   58,48   
   467,84   
   9
   52,66   
   473,96   
   10
   48,62   
   486,20   
   11
   44,72   
   491,96   
   12
   41,50   
   498,00   
   Maximum Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   200,00   
   400,00   
   3
   133,33   
   400,00   
   4
   108,66   
   434,64   
   5
   88,32   
   441,60   
   6
   74,91   
   449,48   
   7
   65,44   
   458,08   
   8
   58,48   
   467,84   
   9
   52,66   
   473,96   
   10
   48,62   
   486,20   
   11
   44,72   
   491,96   
   12
   41,50   
   498,00   
   World Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   200,00   
   400,00   
   3
   133,33   
   400,00   
   4
   108,66   
   434,64   
   5
   88,32   
   441,60   
   6
   74,91   
   449,48   
   7
   65,44   
   458,08   
   8
   58,48   
   467,84   
   9
   52,66   
   473,96   
   10
   48,62   
   486,20   
   11
   44,72   
   491,96   
   12
   41,50   
   498,00   
   Paraf Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   200,00   
   400,00   
   3
   133,33   
   400,00   
   4
   108,66   
   434,64   
   5
   88,32   
   441,60   
   6
   74,91   
   449,48   
   7
   65,44   
   458,08   
   8
   58,48   
   467,84   
   9
   52,66   
   473,96   
   10
   48,62   
   486,20   
   11
   44,72   
   491,96   
   12
   41,50   
   498,00   
   Diğer Kartlar
   Taksit Sayısı
   Taksit tutarı
   Genel Toplam
   Tek Çekim
   400,00   
   400,00   
   2
   200,00   
   400,00   
   3
   133,33   
   400,00   
   4
   108,66   
   434,64   
   5
   88,32   
   441,60   
   6
   74,91   
   449,48   
   7
   65,44   
   458,08   
   8
   58,48   
   467,84   
   9
   52,66   
   473,96   
   10
   48,62   
   486,20   
   11
   44,72   
   491,96   
   12
   41,50   
   498,00   
 • Yayınevinin diğer kitapları
istanbul evden eve nakliyat eşya depolama evden eve nakliyat sultanbeyli escort sancaktepe escort izmit evden eve nakliyat uluslararası evden eve nakliyat
Kapat