İkinci Bin Yılın Muhasebesi Cilt: 1 %10 indirimli İbrahim Okur

İkinci Bin Yılın Muhasebesi Cilt: 1
Tarih Bizi Bugünlere Nasıl Getirdi?
İbrahim Okur

55,00 TL
Temin süresi 5 gündür.
İkinci Bin Yılın Muhasebesi  Cilt: 1
İkinci Bin Yılın Muhasebesi Cilt: 1 Tarih Bizi Bugünlere Nasıl Getirdi?
Okursoy Kitapları
55.00

Birinci Olarak, ikinci binyılın siyasi, ekonomik, toplumsal ve kültürel bir değerlendirmesidir. Bu değerlendirme, dinler tarihi, savaş sanatı tarihi, teknoloji tarihi, düşünce tarihi ve bilim tarihi ile beslenmiştir.

İkinci Olarak, Osmanlı tarihinin bir değerlendirmesidir. Bu değerlendirmenin farklı yanı, Osmanlı tarihine, genellikle İstanbul'dan değil de, dışarıdan, iç ve dış çevresinden bakmış olmasıdır. Diğer bir özelliği ise, Avrupa ve Rusya'nın toplumsal tarihi ile mukayeseli bir yöntem izlenmiş olmasıdır.

Üçüncü olarak, bu çalışma, Türk dünyasının, Rusya gerçeğini de içine alan müşterek tarihi için atılmış ilk adımdır. İzlediği yöntem dolayısıyla da özgündür.

Dördüncü Olarak, bu çalışma, baştan sona, tarihin aldığı biçim üzerinde etkili olmuş bütün başat olguları, süreçler bağlamında ele alarak 2000 yılına kadar getirmiştir.

Kapat